TCCS - Ngày 14-12-2020, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:


Video: TCCS/Truyền hình Nhân dân