TCCS - Những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đây thực sự là công cụ đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách, thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực thông qua NHCSXH triển khai cho vay được trên 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác_Nguồn: thanglong.chinhphu.vn

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố với các tổ chức - chính trị xã hội nhận ủy thác

Với phương thức cho vay trực tiếp, cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội có trọng tâm, trọng điểm, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội thực sự trở thành trung tâm gắn kết chặt chẽ 4 nhà là “Ngân hàng Chính sách xã hội - chính quyền - đoàn thể - Tổ tiết kiệm và vay vốn”. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội thành phố trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng của tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đạt 4.413 tỷ đồng với trên 97.500 lượt khách hàng, tăng 954 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm là 3.847 tỷ đồng, cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 511 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo là 37 tỷ đồng…; doanh số thu nợ đạt 3.527 tỷ đồng, chiếm 80% doanh số cho vay. 

Tính đến ngày 30-9-2022, tổng dư nợ của toàn thành phố là 12.745 tỷ đồng. Dư nợ ủy thác theo các hội, đoàn thể đều tăng so với đầu năm. Trong đó, Hội Phụ nữ thành phố quản lý dư nợ cao nhất với gần 137 nghìn người vay thuộc 3.696 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ 6.789 tỷ đồng. Hội Nông dân dư nợ 3.074 tỷ đồng với trên 66 nghìn người vay thuộc 1.852 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội Cựu chiến binh dư nợ 2.040 tỷ đồng với trên gần 39 nghìn người vay thuộc 1.194 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đoàn Thanh niên dư nợ 597 tỷ đồng, với trên 11 nghìn hộ vay thuộc 331 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố thường xuyên phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác thông tin hai chiều, thường xuyên trao đổi về những thay đổi trong quy trình nghiệp vụ, chủ trương, chính sách mới, những khó khăn, vướng mắc phát sinh... trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để thống nhất chỉ đạo theo ngành dọc. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở nắm bắt, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn các chương trình cho vay; phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ tiết kiện và vay vốn hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời nguồn vốn thu hồi và vốn tăng trưởng theo chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương và ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện, thị xã giao. Phối hợp tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã; thường xuyên phối hợp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua buổi họp giao ban tại xã để tìm giải pháp khắc phục đối với các tổ xếp loại trung bình, yếu.  

Có thể nói, việc ủy thác một số công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố một cách thuận lợi, nhanh chóng, tiết giảm được thời gian và chi phí đi lại, đồng thời thực hiện được nội dung công khai, dân chủ đã tăng cường sự đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, nâng cao trách nhiệm của người vay trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Hoạt động nhận ủy thác tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội củng cố tổ chức của mình sát dân, gần dân hơn, hoạt động hiệu quả hơn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hội, đoàn thể tốt hơn; năng lực của cán bộ hội, đoàn thể được nâng cao, làm cho hội viên gắn bó hơn với các tổ chức hội, đoàn thể.

Tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nguồn vốn tín dụng xã hội thực sự đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ là 334 tỷ đồng, đến nay, Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội đang có dư nợ tại 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt 12.778 tỷ đồng với gần 254 nghìn khách hàng đang vay vốn, tăng 12.444 tỷ đồng (gấp 38,3 lần) so với thời điểm nhận bàn giao. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm là 10.179 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 80%; dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt là 2.599 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20%.

Tại quận Ba Đình, hằng năm đã tổ chức thực hiện tốt việc cho vay đối với cận nghèo, thoát cận nghèo để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, đáp ứng đủ nguồn vốn để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, trang trải chi phí học tập; sửa chữa nhà ở nhằm giải quyết một phần khó khăn về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận. Từ 2 chương trình tín dụng (cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm)  được triển khai đầu giai đoạn với dư nợ 13.171 triệu đồng, đến nay, trên địa bàn quận đang triển khai 6 chương trình vay vốn với tổng dư nợ đạt 301.775 triệu đồng/4.177 khách hàng vay vốn, tăng 288.604 triệu đồng, gấp 22 lần so với thời điểm đầu giai đoạn; tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 18,49%.

Hoạt động hiệu quả của Ngân hàng Chính sách xã hội Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm đã giúp vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và kịp thời. Hiện nay, trên địa bàn quận có 10 điểm giao dịch tại 10 phường, 8 phường còn lại giao dịch tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm. Trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm đã giải ngân tới 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm cho trên 30.000 lượt lao động, giúp trên 1.500 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, 259 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai đã được đầu tư đến 14/14 phường trên địa bàn quận, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là gần 5 tỷ đồng, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai đang triển khai cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến ngày 30-6-2022 đạt trên gần 260 tỷ đồng, với 4.448 khách hàng đang vay vốn; dư nợ bình quân là 55,7 triệu đồng/khách hàng, tăng 48,9 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập. Những năm qua, thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, quận Hoàng Mai đã tập trung nguồn lực tín dụng cho vay 48.544 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.094 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 841.867 triệu đồng. 

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách_Nguồn: thanglong.chinhphu.vn

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên; có các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, cân đối ngân sách để tăng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, trong công tác điều tra xác định đối tượng vay vốn, phối hợp với các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ.

Hai là, tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; quản lý vốn tín dụng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ba là, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục hỗ trợ về nguồn lực, cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố. Tăng cường vai trò của chủ tịch ủy ban nhân dân xã tham gia xác nhận đối tượng đủ điều kiện vay vốn làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay; tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách tại cơ sở.

Bốn là, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của của các tổ tiết kiệm và vay vốn và các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù tại địa phương./.