TCCS - Ngày 7-6-2022, tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Thu Hương

Dự hội nghị có đại biểu các ban Đảng Trung ương; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cho ý kiến vào 12 nội dung do Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Đặc biệt, đối với 3 nội dung: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao kế hoạch ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Ban Trường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh quyết định thành lập Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 (thành phố Thái Nguyên); đầu tư Khu đô thị Thái Sơn và Khu đô thị Quyết Thắng, tại xã Quyết Thắng (thành phố Thái Nguyên),… Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, các đại biểu nghe, thảo luận, cho ý kiến và đã thống nhất cao đối với các nội dung trình tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Thu Hương

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chuẩn bị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh theo Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII,…/.