TCCS - Ngày 2-10-2020, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh_Nguồn: bacninh.gov.vn

9 tháng qua, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai đồng bộ nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng: Phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, qua đó góp phần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy, chính quyền cho nhiệm kỳ tới; hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương bảo đảm tiến độ, chất lượng; phối hợp tham mưu, ban hành đồng bộ các văn bản tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhất là công tác nhân sự và đại hội; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; tháo gỡ 350 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị về các vấn đề liên quan...

Tính đến nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương tập trung cao hoàn thành các dự thảo văn kiện, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành và phương án nhân sự cấp ủy, báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị. Tính đến ngày 30-9-2020, có 14/67 đảng bộ hoàn thành đại hội (đạt 20,89%).

Phát biểu đóng góp ý kiến vào hội nghị tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định trong 9 tháng qua, cùng với các nhiệm vụ chính trị chung, tỉnh tập trung cao cho nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.  Tính đến nay, đại hội đảng bộ cả 3 cấp thành công tốt đẹp. Cụ thể, có 576/576 tổ chức đảng ở cấp cơ sở và 11/11 đảng bộ cấp huyện tổ chức thành công. Trong thời gian 3 ngày, từ 24 đến 26-9-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành theo đúng đề án trình Bộ Chính trị là 48 đồng chí, bảo đảm đúng cơ cấu, tỷ lệ; số lượng đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình tổ chức đại hội, tỉnh đánh giá cao sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Ban Đảng Trung ương, qua đó giúp địa phương bám sát các quy định, hướng dẫn, nhằm triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm chi tiết, cụ thể, bài bản. Đối với những vấn đề, nội dung còn có ý kiến khác nhau, được đưa ra thảo luận dân chủ, minh bạch, trên cơ sở bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, từ đó thống nhất lựa chọn phương án tốt nhất triển khai; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, linh hoạt trên cơ sở đúng nguyên tắc, quy định của cấp trên. Tỉnh tiếp thu, phát huy hiệu quả kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, đồng thời kết hợp những việc mới của nhiệm kỳ hiện tại và bám sát chỉ đạo của Trung ương; các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao...từ đó, góp phần tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, được dư luận, nhân dân đồng tình, phấn khởi về kết quả của Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong 3 tháng cuối năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, gắn với đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổng kết Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, trên cơ sở đó xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị, trên cơ sở đó triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành tại địa phương, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh trong năm 2020 và thời gian tiếp theo./.