UBND phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) thực hiện tinh gọn biên chế, tăng hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn_Ảnh:  sggp.org.vn

Thí điểm nhất thể hóa và việc đổi mới hệ thống chính trị

TRẦN LƯU - QUỐC KHÁNH

Báo Sài Gòn Giải phóng

Tác phẩm “Thí điểm nhất thể hóa và việc đổi mới hệ thống chính trị” đoạt Giải A - Giải Búa liềm vàng lần thứ II – năm 2017 của Báo Sài Gòn Giải phóng.

Đổi mới quan điểm về kinh tế tư nhân - niềm tin lớn ở cuộc chơi song phẳng

Phương Liên, Nhật Nam

Báo điện tử Chính phủ

Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh

Bắc Văn

Báo Nhân dân

Nhận diện “Tư duy nhiệm kỳ” trong công tác cán bộ và giải pháp phòng, chống

Cao Văn Thống

Tạp chí Nội Chính

Ngăn ngừa lạm quyền trong công tác cán bộ

Tiểu Phương

Báo Nhân dân