Lãnh đạo EVN đôn đốc tiến độ thi công móng cọc Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình

TCCS - Ngày 10-4-2024, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định và Thái Bình.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao năm 2024

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, đốc thúc tiến độ đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối

Diễn tập thực chiến phòng thủ cấp tập đoàn trên hệ thống thanh toán điện tử

Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở