Tỉnh Bắc Ninh cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân từ ngày 10-10-2023

TCCS - Ngày 9-10-2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo.

Thành phố Bắc Ninh tuyên dương 80 hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách thuế năm 2022

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Ngành công thương tỉnh Bắc Ninh “chung tay” cùng doanh nghiệp vượt khó

Tăng cường kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước mùa mưa bão