TCCS - Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24-7-2020. Từ kết quả và những bài học kinh nghiệm quý của đại hội cấp cơ sở, phát huy truyền thống huyện anh hùng và thành tựu đạt được của nhiệm kỳ XXII, Thanh Oai vững bước, tự tin vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 cùng quyết tâm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân với Đảng, huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, vươn lên, phát triển huyện Thanh Oai nhanh, bền vững.

Khánh thành công viên huyện Thanh Oai - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII_Ảnh: thanhoai.hanoi.gov.vn

Huyện Thanh Oai nằm ở phía tây nam thành phố Hà Nội, thuộc vùng đất cổ được tạo dựng bởi sự bồi đắp phù sa của dòng sông Hồng và sự thay đổi của dòng Hát Giang trong lịch sử. Trải qua tiến trình lịch sử, vùng đất Thanh Oai trải qua nhiều lần thay đổi về tên gọi và địa dư hành chính. Từ ngày 1-8-2008, huyện Thanh Oai chính thức thuộc thành phố Hà Nội. Hiện nay, Đảng bộ có trên 8.000 đảng viên, sinh hoạt tại 43 chi đảng bộ cơ sở.

Trải qua 75 hoạt động (1945 - 2020), với 22 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Thanh Oai đã phát triển vượt bậc về tổ chức và số lượng đảng viên; tích luỹ nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức; phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; tạo dựng nhiều thành quả quan trọng trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong xây dựng quê hương, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới. Cũng như nhiều địa phương trên cả nước và Thủ đô Hà Nội, năm 2020 là thời điểm quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân Thanh Oai trong thực hiện nhiệm vụ công tác của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Thanh Oai đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo kế hoạch.

Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm việc với 21/21 đảng ủy xã, thị trấn về công tác chuẩn bị đại hội cơ sở; thường xuyên chỉ đạo các tổ công tác của Huyện ủy bám sát địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII với phương châm: “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. Ban Thường vụ Huyện uỷ sớm quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội, tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và thực hiện kiện toàn, bổ sung thành viên các tiểu ban kịp thời.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII_Ảnh: thanhoai.hanoi.gov.vn

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được tiến hành cẩn trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bổ sung vào quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cơ sở những đồng chí có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực công tác và triển vọng phát triển với số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, hệ số quy hoạch cấp ủy từ 1,5 trở lên, tỷ lệ cơ cấu nữ 40,5%, cơ cấu trẻ 42,6%.

Công tác nhân sự tại đại hội bảo đảm tiêu chí về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách nhân sự trình đại hội kèm đề án nhân sự cấp ủy đều được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tập trung cao (99,9%), bảo đảm số dư, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ theo quy định. Việc bầu cử được thực hiện theo quy định Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử thực hiện thận trọng, chính xác, nhanh chóng do ứng dụng phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính của Ban Tổ chức Trung ương.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tiếp thu đầy đủ nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch, lịch trình, thành lập các tiểu ban, tổ công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc; ban hành hướng dẫn cụ thể đại hội chi bộ; hướng dẫn thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện; hướng dẫn quy trình công tác nhân sự tại đại hội chi bộ cùng các văn bản khác. Các đơn vị đã tổ chức 4 hội nghị, gồm: hội nghị đảng ủy, cán bộ đương chức, cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt của địa phương, lãnh đạo các đoàn thể. Các chi bộ lấy ý kiến đóng góp và tranh thủ sự tham gia ý kiến của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng cấp huyện.

Ngày 12 và 13-3-2020, Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Hồng Dương được tổ chức; tổ công tác chỉ đạo đại hội của huyện, lãnh đạo cấp ủy xã về dự và rút kinh nghiệm sau đại hội. Ngày 10-6-2020, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện là đảng bộ cơ sở cuối cùng của Đảng bộ huyện tổ chức đại hội thành công. 43/43 đơn vị đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, thông qua được các văn kiện của đại hội, nhất là xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu được ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, dự kiến nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Trong đó có 20 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn, 9 đảng bộ cơ quan và 13 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, với tổng số cấp ủy viên trúng cử là 373 đồng chí (ban chấp hành đảng bộ 348 đồng chí, cấp uỷ chi bộ 25 đồng chí); ban thường vụ là 90 đồng chí; bí thư là 37 đồng chí (đảng bộ: 25, chi bộ: 12); phó bí thư là 62 đồng chí (đảng bộ: 51, chi bộ 11).

Nghị quyết của đại hội chi, đảng bộ cơ sở dù mang dấu ấn riêng của tình hình địa phương, đơn vị công tác, song đều tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai, đó là: Tập trung xây dựng Thanh Oai thành vành đai xanh của Thủ đô; tiếp tục xây dựng nông thôn mới với những tiêu chí nâng cao; đô thị hoá gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối với các địa phương khác của Thủ đô và các tỉnh bạn; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố quốc phòng, an ninh…

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII_Ảnh: thanhoai.hanoi.gov.vn

Thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, trong đó có việc rút ra những kinh nghiệm bổ ích trong chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng. Trước hết, phải chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội theo quan điểm: Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và toàn bộ chương trình công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020; phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, đúc rút bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng, phát động phong trào thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, đất nước và Thủ đô. Tập trung làm rõ những kinh nghiệm hay, các điển hình tiên tiến, những thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới; hoàn thành các công trình chào mừng đại hội đảng của các cấp, các ngành, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Trong đó, cuốn sách “Đảng bộ huyện Thanh Oai từ Đại hội đến Đại hội (1945 - 2020)” ra mắt kịp thời trước Đại hội, có ý nghĩa quan trọng trong việc hệ thống lại 75 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho mỗi nhiệm kỳ đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung giải quyết đơn thư trước đại hội, đúng quy định, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, giữ vững an ninh chính trị.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện uỷ, chính quyền và sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thanh Oai đã có những chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới đạt danh hiệu “Huyện Nông thôn mới” đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24-7-2020. Từ kết quả và những bài học kinh nghiệm quý của đại hội cấp cơ sở, phát huy truyền thống huyện anh hùng và thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thanh Oai vững bước, tự tin vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 cùng quyết tâm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân với Đảng, huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, vươn lên, phát triển huyện Thanh Oai nhanh, bền vững./.