TCCS - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình quan họ trên thuyền là một trong những hình thức giới thiệu, quảng bá về hình ảnh con người, văn hóa của Bắc Ninh_Nguồn: bacninh.gov.vn

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm truyền thông, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, truyền thống văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực kinh tế, vốn đầu tư, con người; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, xây dựng, phát triển Bắc Ninh là tỉnh thu hút đầu tư hàng đầu của vùng, điểm du lịch văn hóa tâm linh lý tưởng, tạo động lực để địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Kế hoạch truyền thông chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2021 - 2022 và giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường truyền thông, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của tỉnh thông qua các hình thức, như sản xuất các video quảng cáo, clip truyền thông, ấn phẩm truyền thông, sản phẩm truyền thông online để quảng bá các thông tin tổng hợp, những điểm nổi bật của Bắc Ninh - Kinh Bắc, các tuyến điểm du lịch, hệ thống giao thông, điểm mua sắm, điểm vui chơi giải trí…; tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình riêng, định kỳ phát sóng trên các kênh truyền hình tỉnh, Trung ương và quốc tế để quảng bá thế mạnh thu hút đầu tư cho tỉnh. Tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của tỉnh; tổ chức thực hiện các chương trình thi đua xây dựng hình ảnh từ cấp cơ sở làng, xã, tạo sự lan tỏa và chung tay từ người dân để có được sự đồng lòng.

Bên cạnh đó, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh tỉnh Bắc Ninh; đưa ra những thông điệp tận dụng được tối đa những tài nguyên du lịch có giá trị nhất của tỉnh, đồng thời thiết kế các thông điệp sao cho phù hợp với từng phân khúc khách hàng mục tiêu. Hoàn thiện, cập nhật thay đổi hệ thống nhận diện của tỉnh, bao gồm: Hệ thống tài liệu văn phòng; hệ thống biển bảng cơ quan ngoài trời; hệ thống quảng cáo - đối ngoại; cẩm nang quản trị và hướng dẫn sử dụng và các hệ thống ứng dụng khác.../.