TCCS - Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã coi công tác cải cách hành chính là 1 trong 3 khâu đột phá tạo động lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại hội nghị ngày 25-5-2022, điểm chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của Nam Định đạt 86,40, tăng 3,83 điểm%, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố và tăng 7 bậc so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 16/60 tỉnh, thành phố, và đứng đầu nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao.

Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính_Ảnh: TTXVN

Với chủ trương xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, thời gian qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới phục vụ nhân dân, mang lại những kết quả tích cực, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân. Những khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách và nguồn lực đã được các cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ và giải quyết, nhất là những vấn đề cấp bách trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Đây được xem là kết quả tích cực cho thấy những nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực của tỉnh, nhất là việc ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh sau hơn 2 năm đi vào hoạt động đã đáp ứng yêu cầu là bộ phận một cửa hiện đại cấp tỉnh góp phần quan trọng vào việc giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính đáp ứng các yêu cầu quan trọng nhằm thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn của tỉnh. Hiện trung tâm là đầu mối giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn với hơn 1.100 thủ tục ở hầu hết các lĩnh vực: Đầu tư; công thương; giao thông vận tải; giáo dục, đào tạo; khoa học - công nghệ; thông tin truyền thông; văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng; nội vụ; tài nguyên môi trường; tư pháp; y tế; tài chính; lao động; thương binh và xã hội… Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, đã triển khai thực hiện được 124.304 lượt giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, đã tiếp nhận 73.324 hồ sơ, trả 47.765 kết quả giải quyết thủ tục hành chính và có 1.964 lượt tư vấn, hướng dẫn về thủ tục hành chính; riêng 5 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 37.943 lượt giao dịch. Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,9%. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, lưu giữ sử dụng chung các dữ liệu, kết nối giải quyết trực tuyến thủ tục hành chính; giải quyết một số thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 theo quy định.

Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, trong thời gian tới các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng của cả nước./.

Nguyễn Thùy (tổng hợp)