TCCS - Sau 3 ngày làm việc, từ ngày 21 đến ngày 23-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội vào sáng ngày 22-10-2020, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội _ Ảnh: Đông Hải

Dự phiên khai mạc Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Điểu K'ré, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành ở Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các tỉnh Điện Biên và Lào Cai; Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các đại biểu đại diện cho những đảng viên trên 60 năm tuổi Đảng trong tỉnh, cùng 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 29.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, trong đó, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến 2030 và năm 2045. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại hội đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Đại hội_Ảnh: TTXVN

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trình bày tại Đại hội khẳng định, năm năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; với phương châm “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, bám sát mục tiêu thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, 11/11 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, nổi bật như: Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,55%/năm; ước tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 đạt 20.486 tỷ đồng, tăng 95,72% so với năm 2015; năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015; trong 5 năm qua, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người/năm đạt 11,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng có tính bền vững; giá trị tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp tăng bình quân 5,55%/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt là 220.000 tấn, đạt 110% so với mục tiêu đề ra; phát triển 3.280ha lúa hàng hóa, đạt sản lượng trên 16.500 tấn; mở rộng vùng chè là 7.775ha... Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; đến năm 2020, huyện Tân Uyên và 39 xã trong tỉnh (trên 40% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm 4,75%/năm, ước năm 2020 giảm còn 16,49%, giảm 23,91% so với cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều); hai huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững; chính trị - xã hội ổn định. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường...

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm, 10 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội _ Ảnh: Đông Hải

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội; trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bao quát, toàn diện, khiêm tốn, khách quan, đánh giá đúng bản chất, có tính xây dựng và tính chiến đấu cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đạt và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với các kết quả cụ thể được nêu trong Báo cáo chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; trong đó, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành kinh tế mới nổi, tăng năng suất lao động làm định hướng. Giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó, lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Ngoài việc phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Đồng thời, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự Đại hội sẽ nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Một là, công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Theo đó, cần phát huy dân chủ nhưng phải tập trung, dân chủ nhưng phải có sự lãnh đạo, dân chủ nhưng phải có kỷ luật, kỷ cương; tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đó chính là truyền thống quý báu và sự đoàn kết, thống nhất của Đảng ta; đáp ứng niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như kỳ vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lai Châu. Đặc biệt, không để sót những đồng chí có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Hai là, dân chủ thảo luận, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về thi hành Điều lệ Đảng. Ba là, sáng suốt lựa chọn để bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội, có khả năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội_Ảnh: TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, gồm 47 đồng chí. Tiếp đó, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV. Các đồng chí Lê Văn Lương, Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV. Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV gồm 11 Ủy viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV./.