TCCS - Ngày 15-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Minh Hải, Bạc Liêu qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 317 đại biểu đại diện cho hơn 26.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. 

Chủ đề Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030".

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu khai mạc Đại hội_Ảnh: Huy Vũ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI có nhiệm vụ đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để phát triển tỉnh nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, làm việc khoa học, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội.

Báo cáo chính trị do đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trình bày tại phiên khai mạc Đại hội nêu rõ, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh đã chọn đúng trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội theo 5 trụ cột (gồm: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao; phát triển nguồn năng lượng tái tạo, xây dựng mô hình công nghiệp sạch; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh); xác định khâu đột phá trong xây dựng Đảng; tăng cường kỷ luật kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã hình thành Chiến lược phát triển Bạc Liêu gắn với tiểu vùng bán đảo Cà Mau và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát huy tiềm năng, thế mạnh để từng bước phát triển trở thành các trung tâm của vùng và cả nước về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nuôi tôm công nghệ cao, du lịch, tạo được chuyển biến rất quan trọng về cơ cấu kinh tế, sự bứt phá trong thu hút đầu tư, nhất là về công nghiệp năng lượng. 

Đến cuối nhiệm kỳ, toàn bộ 20/20 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có 5 chỉ tiêu trọng yếu đứng trong tốp 5 trong số 13 tỉnh, thành trong vùng là: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong 5 năm đạt hơn 7%/năm (xếp thứ 2/13), GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người/năm (xếp thứ 4/13), tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP (xếp thứ 5/13), sản lượng thủy sản, chủ yếu là tôm (xếp thứ 2/13), tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn dưới 1% (xếp thứ 2/13). 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _ Ảnh: Huy Vũ

Cùng với phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên và có nhiều tiến bộ; các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, vượt 200% so với chỉ tiêu Nghị quyết (tỉnh đã huy động 5.595 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đến nay có 49/49 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 6/6 đơn vị cấp huyện còn lại cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới). Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị cũng nêu một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là: Hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế có mặt còn hạn chế; công tác cải cách hành chính có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tuy có nâng lên nhưng chưa đứng vào tốp 20 của cả nước; việc tái cơ cấu nền kinh tế được thực hiện quyết liệt nhưng chưa tạo được sự thay đổi về tỷ trọng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là để thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu. Vẫn còn một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo các cấp tinh thần trách nhiệm chưa cao, nói chưa đi đôi với làm. Công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp tư nhân còn khó khăn, hạn chế; chưa đào tạo kịp thời đội ngũ cán bộ trẻ. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn chậm đổi mới.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tập trung thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát được Đại hội xác định là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020”.

Đại hội đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhiệm vụ trọng tâm là:

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; xây dựng mô hình nông nghiệp điển hình dựa trên các lợi thế, đặc thù của tỉnh.

Ba là, tập trung triển khai quyết liệt các dự án động lực, nhất là các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí; xây dựng mô hình công nghiệp sạch, điển hình dựa trên tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển du lịch để thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Năm là, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao.

Sáu là, tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại hội xác định ba đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: 1- Đẩy mạnh các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. 2- Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao với công việc và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 3- Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông, nhất là hàng không, cảng biển; hạ tầng điện và công nghệ thông tin; hạ tầng giáo dục, y tế, đô thị lớn.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội _ Ảnh: Huy Vũ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, đồng chí lưu ý, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu cũng cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thách thức. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục, tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân; phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thứ hai, Bạc Liêu cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng Tây Nam Bộ, Tiểu vùng Nam sông Hậu, Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, hướng mạnh vào ứng dụng công nghệ cao, gắn với đặc điểm sinh thái, thích ứng được với biến đổi khí hậu, có giải pháp chuyển sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng gắn với thị trường, từ số lượng sang chất lượng, từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất hàng hóa lớn, có tính cạnh tranh cao, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Với lợi thế của một tỉnh ven biển, Bạc Liêu có điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao với nhiều mô hình có hiệu quả, cần tiếp tục, nghiên cứu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao, phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước.

Nâng cao chất lượng Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới với phương châm: “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, hướng đến phát triển nông thôn bền vững, đô thị hóa nông thôn hợp lý và tăng cường liên kết nông thôn - đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến thủy hải sản. Khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao tính bền vững của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chăm lo cho các gia đình chính sách, quan tâm cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Bạc Liêu.

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trong những ngày gần đây.

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI. Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc vào ngày 16-10-2020./.