TCCS - Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, từ ngày 14 đến ngày 16-10-2020, tại thành phố Lào Cai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% số phiếu.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Đại hội _ Ảnh: baolaocai.vn

Cùng dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ và 348 đại biểu chính thức đại diện cho trên 49.000 đảng viên của Đảng bộ.

Tỉnh Lào Cai cơ bản đạt và vượt các mục tiêu phát triển

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong trình bày tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV với những thuận lợi, khó khăn đan xen. Tuy vậy, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, cơ bản vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 10,08%, vượt mục tiêu Đại hội.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến chỉ đạt 6,31%, song vẫn thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vùng và cả nước; tính chung giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân đạt 9,08%. GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 6,07%/năm. Toàn tỉnh có 54/127 xã hoàn thành nông thôn mới, bằng 42,5% tổng số xã, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.180 tỷ đồng, vượt 8% mục tiêu, gấp 2 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân 15,2%/năm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh; từng bước khẳng định là trung tâm luyện kim, hóa chất, phân bón của vùng và cả nước.

Như vậy, tính đến hết năm 2019, cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của tỉnh Lào Cai đã đạt. Trong tổng số 25 mục tiêu có 12 mục tiêu vượt, 11 mục tiêu đạt 100%, 2 mục tiêu không đạt là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tổng lượng khách du lịch đến địa bàn. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Lào Cai ngày được nâng lên, bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy. Lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục - thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ. Quốc phòng, an ninh củng cố vững chắc. Quan hệ đối ngoại mở rộng. Đây là những tiền đề quan trọng, tạo nền tảng cơ bản để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Lào Cai xác định huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển, trong đó công nghiệp là trụ cột quan trọng; thương mại - du lịch, dịch vụ là đột phá; nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là phấn đấu xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025, Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc; năm 2030, Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước. 

Xác định rõ tầm quan trọng về địa chính trị, kinh tế của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội _ Ảnh: TTXVN

Chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, giải pháp phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế của tỉnh; nhận thức đầy đủ các thế mạnh cũng như khó khăn, thách thức của tỉnh và của cả nước trong thời gian tới để nâng cao công tác dự báo, từ đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp hơn, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Sớm hoàn thành việc xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, tài chính, đối ngoại của vùng Tây Bắc như Trung ương đã xác định. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Lào Cai cần sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế riêng có nhằm phát triển nhanh và bền vững; phát triển công nghiệp chế biến công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và đô thị. Tỉnh cần chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị để tận dụng lợi thế của một tỉnh có cửa khẩu quốc tế nhộn nhịp, bên cạnh thị trường rộng lớn của Vân Nam Trung Quốc. Tỉnh tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, gắn với việc phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý tỉnh Lào Cai cần tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường bền vững; tích cực trồng và bảo vệ rừng gắn với kinh tế lâm nghiệp, sinh kế của người dân; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng nhiệm kỳ tới đạt 60%; tiếp tục huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, Lào Cai cần hết sức chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh; đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.   

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai Khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _ Ảnh: TTXVN

Đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% số phiếu

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai Khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa mới. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch ban nhân dân tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% số phiếu. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Phúc được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc đến ngày 16-10-2020./.

Thùy Linh (tổng hợp)