TCCS - Từ ngày 14 đến ngày 16-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”. 

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025_ Ảnh: TTXVN

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 345 đại biểu đại diện cho 47.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân trong 5 năm (2015 - 2020) của tỉnh đạt 7,16%, tăng 1,25% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế gấp trên 1,4 lần so với năm 2015. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng khu vực phi nông nghiệp tăng từ trên 74% năm 2015 lên hơn 78% năm 2020; giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từ hơn 25% xuống còn 21% năm 2020.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn 60.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng triển khai đồng bộ, có nhiều cách làm mới sáng tạo. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng về chính trị tư tưởng. Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Đề án: “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên” với nhiều giải pháp mới được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện đồng bộ với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị sắp xếp tinh gọn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ nhân dân. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng, phát triển mạnh các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, các sản phẩm mang thương hiệu đặc sắc của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh giữ ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Quảng Trị phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao cả nước. Tỉnh đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Tốc độ tăng trưởng từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 85 - 90 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 21.500 - 22.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1- 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75 - 80%; tỷ lệ bao phủ bao hiểm y tế 98%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%...

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội _ TTXVN

Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, để xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh thuộc nhóm có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và nằm trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu của cả nước vào năm 2030, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường, hành động quyết liệt, sáng tạo của nhân dân Quảng Trị trong những năm tháng kháng chiến. Quảng Trị huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Muốn vậy, tỉnh cần tập trung xây dựng và hoàn thành quy hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; hoàn thành quy hoạch phát triển đô thị, ưu tiên phát triển thành phố Đông Hà mở rộng không gian kinh tế theo hướng biển, đưa Đông Hà trở thành khu đô thị trung tâm có tính lan tỏa kết nối với các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có năng lực, khuyến khích đầu tư phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp năng lượng điện gió, điện mặt trời, điện khí, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp may mặc, cảng biển và chú ý bảo đảm môi trường. Bên cạnh đó, Quảng Trị cần phát triển toàn diện nông, lâm, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh đầu tư phát triển thương mại du lịch, dịch vụ, chú ý bảo vệ các giá trị truyền thống, di tích lịch sử cách mạng, công trình văn hóa tâm linh gắn với phát triển du lịch. Tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển và thực hiện tốt Đề án Festival vì Hòa bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo sản phẩm đặc sắc riêng có của Quảng Trị.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm đặc biệt đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tỉnh cần lưu ý đến vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của mình về quốc phòng và an ninh; tập trung chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Về xây dựng Đảng, tỉnh cần nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm giữ gìn và tăng cường đoàn kết nội bộ, trước hết trong nội bộ cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các cấp ủy, địa phương kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ đó tạo đồng thuận cao hơn trong nhân dân, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng phát triển tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII gồm 51 đồng chí. Tại hội ngị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Nguyễn Đăng Quang và đồng chí Võ Văn Hưng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại Đại hội _ Ảnh: TTXVN

Đại hội làm việc hết ngày 16-10-2020 để nghe báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khoá XVII và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thùy Linh (tổng hợp)