TCCS - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc ngày 15-10-2020, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dự Đại hội _ Ảnh: Đức Duy

Dự Đại hội còn có Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ nội vụ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ và 348 đại biểu đại diện cho hơn 83.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh, 5 năm qua, với truyền thống đoàn kết, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thực hiện các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 nghìn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người, tương đương khoảng 5.300 USD, gấp hơn 1,7 lần năm 2015. Cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại, từng bước vươn lên phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Đồng Nai là một trong hai địa phương của cả nước được công nhận hoàn thành trước Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Hiện này, có 43 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra. Bên cạnh đó, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể dục - thể thao có nhiều tiến bộ. Chính sách an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa được bảo đảm, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện và đạt kết quả thiết thực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,19%.

Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự, an toàn được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được tăng cường, nhất là với các nước trong khu vực, góp phần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư…

Quang cảnh Đại hội _ Ảnh: Đức Duy

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được quan tâm thực hiện. Công tác phát triển đảng viên được tăng cường; sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị cũng nêu một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại. Phát triển các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, có giá trị gia tăng lớn, các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, logistics chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, quản lý hoạt động kinh doanh còn có những bất cập.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đạt yêu cầu đề ra. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa thường xuyên rèn luyện, phấn đấu dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống, phải thi hành kỷ luật. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển. Đồng thời, đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hằng năm trên 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng (tương đương 8.000 USD); tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 5 năm trên 500.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt dự toán được giao. Đến cuối năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 5 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Xuân Lộc hoàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu trên, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện đột phá ở 4 lĩnh vực, cụ thể:  

Một là, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng.

Hai là, tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ba là, phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics.

Bốn là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội _ Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Nai về những thành tích, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Để xây dựng Đồng Nai thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển - là tầm nhìn rộng mở, thể hiện quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh - Đại hội cần tập trung thảo luận và quyết định vào những nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm”, tập trung đột phá về “kết cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tập trung lập quy hoạch, quản lý quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050. Chú trọng quy hoạch, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ chất lượng cao, có thế mạnh, đón đầu và đáp ứng nhu cầu khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các dự án cao tốc hoàn thành.

Thứ hai, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Không ngừng cải thiện nâng cao điều kiện thụ hưởng văn hóa cho nhân dân, nhất là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực. 

Thứ ba, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại. Nâng cao năng lực của cơ quan quân sự và công an trong dự báo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và đồng thuận để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai và cả nước. 

Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới. 

Thứ năm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI. Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, với cơ cấu hợp lý, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 52 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa XI. Các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Cao Tiến Dũng, Quản Minh Cường tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đồng Nai đoàn kết, thống nhất ý chí, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy những thành tựu đạt được trong các năm qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.