TCCS - Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, song công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ thành phố Hà Nội cần chú trọng thực hiện những giải pháp đồng bộ, để tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm tại địa bàn Thủ đô_Ảnh: VGP

Những ưu điểm, hạn chế của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua

Về ưu điểm

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, khoa học, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nổi bật là:

Phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng. Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện bình thường mới.

Chất lượng tham mưu của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy ngày càng nâng lên. Chủ động tham mưu quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, với nhiều đổi mới. Thành ủy đã sớm ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề với nội dung đã được nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng, sát hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết có nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đồng thời bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID- 19, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Thành phố đã ban hành, triển khai thực hiện các văn bản của cả nhiệm kỳ: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025; Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Thành ủy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết liệt, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, khôi phục, phát triển kinh tế. Tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau đại dịch.

Kinh tế Thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng. Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao, lạm phát được kiểm soát. Ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đã có 382/382 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đạt 100% tổng số xã). Ngành công nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn để phục hồi tăng trưởng. Thương mại điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, dần trở thành phương thức giao dịch được sử dụng phổ biến của người dân và doanh nghiệp Thủ đô. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị được tăng cường; nổi bật là hoàn thành và công bố 6 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án giao thông lớn, đặc biệt là dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông, đồng thời tiếp tục đề xuất một số dự án quan trọng, góp phần cải thiện hệ thống giao thông của Thủ đô.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và được quan tâm đầu tư. Giáo dục và đào tạo mũi nhọn của Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước, giáo dục và đào tạo thành tích cao đạt kết quả nổi bật. Công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng; 15/30 quận, huyện không còn hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID- 19 và khắc phục hậu quả bão lũ. Đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, liên kết vùng, hợp tác phát triển giữa các địa phương trong cả nước và quốc tế. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện trên địa bàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững môi trường bình yên của Thủ đô.

Về hạn chế

Việc nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở, giải quyết vướng mắc nhân dân có lúc chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và các đơn vị liên quan có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền trực quan ở một số đơn vị còn chậm, thiếu phong phú; nội dung một số phong trào thi đua yêu nước còn triển khai dàn trải, thiếu chiều sâu.

Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số nơi chưa hiệu quả, không kịp thời đề xuất kiểm tra trong khi thực tế một số địa phương, đơn vị vẫn còn những vấn đề phức tạp được báo chí, dư luận phản ánh. Việc thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề còn chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra. Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở số ít địa phương, đơn vị thấp.

Nguyên nhân khách quan của những hạn chế trên là do dịch bệnh COVID- 19 ảnh hưởng trong thời gian dài, dẫn đến một số hoạt động bị đình trệ, gián đoạn, kinh tế thế giới suy giảm,…

Nguyên nhân chủ quan là do: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền một số cơ sở còn hạn chế; trách nhiệm, hiệu quả công tác của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, có cán bộ còn vi phạm phải xử lý kỷ luật. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, còn lúng túng, bị động, thiếu quyết liệt,…

Một số giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới

Một là, tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng.

Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Kiên định đường lối đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động trong đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn kịp thời việc thành lập các tổ chức có quan điểm sai trái, đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp để tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Ðảng bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Hai là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị khóa XI, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; trọng tâm là đẩy mạnh xã hội hóa việc cung ứng các dịch vụ công sang dịch vụ tư; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính, nhân sự nhằm tinh giản biên chế và giảm ngân sách chi thường xuyên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, cũng như Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác thống nhất, chặt chẽ, tránh chồng chéo, phù hợp với đặc thù của thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ba là, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng.

Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm, công khai kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tăng cường khả năng dự báo những hành vi vi phạm để đề ra các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành mới, xây đựng đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Khắc phục tình trạng Đảng bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục, giảm bớt giấy tờ, hội họp, sâu sát thực tế, cơ sở./.