TCCS - Ngày 2-11-2023, Nam A Bank vinh dự là một trong 50 doanh nghiệp điển hình tiêu biểu có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế được Tổng cục Thuế tặng giấy khen tại “Hội nghị Tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu 2022”.

Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank Võ Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị Tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022 _ Ảnh: Nam A Bank

Vượt hơn 321.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Nam A Bank là doanh nghiệp điển hình được xét chọn và vinh danh nhờ những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của thành phố.

Theo đó, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều thách thức, Nam A Bank nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. "Ghi nhận những nỗ lực trên, trong nhiều năm liền Nam A Bank đã nhận được sự biểu dương từ các cơ quan quản lý nhà nước, trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật thuế, minh chứng hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và bền vững" - đại diện Nam A Bank nói.

Phó Tổng Giám đốc Võ Hoàng Hải đại diện Nam A Bank nhận Giấy khen Tuyên dương doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu năm 2022 _ Ảnh: Nam A Bank

Trong những năm qua, Nam A Bank liên tục có sự phát triển kinh doanh tích cực, theo đó, tính đến ngày 30-9-2023, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô gần 207 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,9% kế hoạch năm. Qua đó Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ổn định, đạt hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ). Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm, lần lượt đạt hơn 164 nghìn tỷ đồng và hơn 132 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước./.

Nam Nam (tổng hợp)