TCCS - Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là địa phương được chọn làm điểm của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của tỉnh Quảng Ninh. Với những việc làm hiệu quả, cụ thể, cuộc vận động đã tạo thuận lợi để thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động, thành phố Cẩm Phả đã triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng thôn, khu dân cư văn minh và an toàn, không có tệ nạn xã hội; cùng chính quyền các cấp thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhằm nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố; tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững… Thành phố Cẩm Phả chỉ có 3 xã khu vực nông thôn, song đây đều là các xã có xuất phát điểm thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống nhân dân nhiều khó khăn. Nhờ hướng đi đúng đắn và sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, chương trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Cẩm Phả đã giúp diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm 2011, bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, 3 xã Cẩm Hải, Cộng Hòa, Dương Huy mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí, 22/39 chỉ tiêu. Với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đến cuối năm 2018,  cả 3 xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thành phố Cẩm Phả tập trung hỗ trợ 3 xã triển khai các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; quan tâm đầu tư phát triển các vùng trồng cây ăn quả và mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp... Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn được cải thiện. Với những kết quả đã đạt được, thành phố Cẩm Phả là một trong 3 địa phương của tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tạo động lực cho 3 xã Cẩm Hải, Cộng Hòa, Dương Huy tiếp tục nâng cao các tiêu chí theo hướng chuyển từ lượng sang chất, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Cẩm Phả đều đạt và vượt, trong đó, hạ tầng thiết yếu được xây dựng khang trang, hiện đại. Đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông đáp ứng yêu cầu phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trung bình trên 41 triệu đồng/năm; phong trào giúp đỡ hộ nghèo được quan tâm. Bên cạnh đó, tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt trên 95%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 86%. Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, tình hình an ninh trật tự được giữ vững và ổn định.

Xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả_Ảnh: campha.gov.vn

Bên cạnh đó, thành phố Cẩm Phả đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần”; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy nội lực xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Thành phố có 177/178 khu phố, thôn đạt danh hiệu “Khu phố, thôn văn hóa”; 50.826/53.738 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 13/13 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 72 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “Đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”... Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thành phố Cẩm Phả tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Cùng với đó, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự cơ sở, ngăn ngừa và đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Tiếp nối những kết quả tích cực đó, thành phố Cẩm Phả tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cụ thể, thành phố tiếp tục đầu tư các nguồn lực xây dựng hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng các tuyến đường mẫu, nhà văn hóa mẫu; nâng cao chất lượng các mô hình thu gom rác thải trong khu dân cư, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi, sử dụng nước sạch và tham gia bảo hiểm y tế. Đến cuối năm 2020, theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, cả 3 xã Cẩm Hải, Cộng Hòa và Dương Huy đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, được công nhận tại Quyết định số 627/QĐ-UBND, ngày 26-2-2021.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bằng những cách làm hay, hiệu quả, 3 xã Cẩm Hải, Cộng Hòa và Dương Huy đã và đang tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, với đích đến là xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, các tuyến đường giao thông đều được bê-tông hóa, nhựa hóa, có hệ thống chiếu sáng, trồng cây có hoa, cây bóng mát phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông mới thành phố chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các phòng ban, đơn vị phụ trách để chỉ đạo, hướng dẫn 3 xã Cộng Hòa, Cẩm Hải, Dương Huy thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Thành phố tập trung nhiều nguồn lực để 3 xã đầu tư xây dựng cơ bản như làm đường giao thông, làm vỉa hè, rãnh thoát nước; trồng cây xanh, cây bóng mát; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống nhân dân được cải thiện; văn hóa xã hội và môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng, hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh xã hội được giữ vững.

Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Cẩm Phả tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu lớn nhất là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, đời sống tinh thần của nhân dân. Các phòng, ngành được giao phụ trách phối hợp chặt chẽ với 3 xã để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; tiếp tục hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, tập trung vào các tiêu chí mang tính chất đột phá, nhất là tiêu chí sản xuất, giáo dục y tế, thiết chế văn hoá cơ sở, số hộ dân được dùng nước sạch, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ dân trong sản xuất nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2024 thành phố hoàn thành Chương trình nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025./.