Agribank triển khai chương trình tín dụng 3.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản

TCCS - Từ nay đến 30-6-2024, Agribank triển khai chương trình tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Agribank dành 25.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất tài trợ khách hàng xuất, nhập khẩu năm 2023

Agribank dành 215 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023

Agribank lần thứ 6 trong năm 2023 giảm lãi suất cho vay