TCCS - Ngày 18-1-2024, tại Ninh Bình, Tỉnh ủy Ninh Bình cùng Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, giai đoạn 2024 - 2025.

Lễ Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Ninh Bình với Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân, giai đoạn 2024 - 2025_Ảnh: Vũ Linh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn dự và chứng kiến lễ ký kết.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình và các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, những định hướng phát triển của Ninh Bình trong thời gian tới. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, sau hơn 30 năm tái lập, Ninh Bình từ một tỉnh nghèo, thuần nông, nông nghiệp lạc hậu, manh mún đã trở thành tỉnh có kinh tế phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2023, trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tỉnh, công nghiệp đã chiếm 43%; dịch vụ, du lịch chiếm 47% và nông nghiệp chiếm 10%.

Hiện nay, 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã trở thành địa phương tự cân đối được ngân sách, có điều tiết về Trung ương, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển toàn diện, đồng bộ, ngang tầm với phát triển kinh tế. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố, bảo đảm trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của công tác phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh Ninh Bình với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, trong đó có Tạp chí Cộng sản và Báo Quân đội nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Vũ Linh

Với định hướng xây dựng Ninh Bình trở thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ tiêu biểu của đất nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm du lịch, dịch vụ văn hóa - xã hội, môi trường sinh thái chuyên biệt, đặc sắc của quốc gia, quốc tế; trung tâm lớn về công nghiệp văn hóa; trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu đất nước; địa bàn vững chắc về quốc phòng - an ninh; hình mẫu phát triển dựa trên kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng kinh tế, hướng vào các tiêu chí xã hội phát triển và nhân dân hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, hiệu quả trong công tác tuyên truyền với Tạp chí Cộng sản và Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Ninh Bình đạt được thời gian qua; khái quát về lịch sử hình thành và phát triển 94 năm của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, Tạp chí Cộng sản sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ninh Bình trong công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm, khái quát ở tầm lý luận, trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...; gắn bó, phối hợp, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; góp phần hiện thực hoá khát vọng phát triển mạnh mẽ của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Vũ Linh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất mong muốn, trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, định hướng, mục tiêu lớn của tỉnh Ninh Bình; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Ninh Bình đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, gợi mở định hướng phát triển cho các cơ quan báo chí của tỉnh và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho Ninh Bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao làm đầu mối phối hợp triển khai thực hiện chương trình (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình; Ban Thư ký, Tạp chí Cộng sản; Phòng Biên tập Kinh tế - Xã hội - Nội chính, Báo Quân đội nhân dân) chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai thực hiện. Thường xuyên báo cáo lãnh đạo các bên về kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh; các ban chuyên môn, đơn vị chức năng trực thuộc của Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân chủ động, tích cực phối hợp qua các cơ quan đầu mối để cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Ninh Bình và Tạp chí Cộng sản thống nhất và ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, giai đoạn 2024 - 2025. Theo đó, Tạp chí Cộng sản tập trung tuyên truyền việc tổng kết thực tiễn, khai quát ở tầm lý luận, gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản. Phối hợp với tỉnh Ninh Bình và các ban, bộ, ngành trung ương tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia, báo cáo chắt lọc, kiến nghị chính sách với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Trung ương./.