TCCS - Ngày 5-1-2024, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong năm 2023, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024.

Dự hội nghị, về phía khách mời có các đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Lương Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng theo dõi và phối hợp công tác với Tạp chí Cộng sản. Về phía Tạp chí Cộng sản có các đồng chí: PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Tạp chí Cộng sản.

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: Quang Hanh

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản và đồng chí PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2024 của Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản, TS Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhấn mạnh, năm 2023, Đảng ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Hội nghị Trung ương 8; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản đã thảo luận và quyết nghị ban hành chương trình hành động cho cả năm 2023, bao gồm: Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan; Chương trình công tác tuyên giáo; Chương trình công tác về thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở. Đây là cơ sở, định hướng để Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của Đảng bộ; của các các chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy phối hợp với Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng thành các sản phẩm tổng kết lý luận; chỉ đạo xây dựng các chi bộ trực thuộc và toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Tạp chí vững vàng về tư tưởng chính trị, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nỗ lực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để xứng đáng là cán bộ, đảng viên công tác tại cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng.

Các chi bộ trực thuộc và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm; đoàn kết, thống nhất, có tinh thần tự giác, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch biên tập - xuất bản, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, kết luận của các hội nghị trung ương, các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước thông qua các bài viết, hội thảo, tọa đàm. Các bài viết đăng trên các ấn phẩm bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính lý luận, tính chính trị, hàm lượng khoa học. Nhiều bài viết có chất lượng tốt, đã phân tích, luận giải nhiều vấn đề lý luận mới, khó mà thực tiễn đất nước đặt ra, được bạn đọc, dư luận đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản trong năm 2023 vẫn còn một số hạn chế, như: Một số báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu còn bị chậm do nguồn nhân lực hạn hẹp và kiêm nhiệm nhiều mảng công tác khác nhau. Một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn chưa phong phú, lẫn với nội dung sinh hoạt chuyên môn…

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các chi bộ, đơn vị trực thuộc Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2024; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm tới, như Đảng ủy phối hợp với Ban Biên tập tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nội dung của các sản phẩm báo chí của Tạp chí; tập trung xây dựng chi bộ, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động...

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận hội nghị _ Ảnh: Quang Hanh

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản đánh giá cao sự nỗ lực của các chi bộ trực thuộc, có đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Theo đồng chí PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, có được những kết quả đáng ghi nhận trên là do Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực tế của Tạp chí Cộng sản để ban hành các nghị quyết, chương trình hành động ngay từ đầu năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy, Ban Biên tập thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể; khơi dậy được ý thức, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, cập nhật các văn bản mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thành các nghị quyết, quy định cụ thể để thực hiện trong toàn Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản. Công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ được quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ…

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương" tặng đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản _ Ảnh: Quang Hanh

Về phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, Đảng ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhất là các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên; xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững truyền thống, bản sắc của cơ quan lý luận chính trị của Đảng. Kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để định hướng, giải quyết.

Hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tự phê bình và phê bình; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó có chi bộ điển hình, kiểu mẫu trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, trong các phong trào thi đua, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng các quy định, quy chế mới về công tác tổ chức - cán bộ, cập nhật, bám sát các văn bản và hướng dẫn mới của Trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận năm 2023" tặng đồng chí PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản _ Ảnh: Quang Hanh

Ba là, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ một cách phù hợp, phát huy tối đa năng lực, sở trường; tối ưu hóa nguồn lực hiện có trong bối cảnh biên chế không tăng, nhưng nhiệm vụ, khối lượng công việc ngày càng tăng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảng vụ, quản lý hồ sơ đảng viên theo đúng quy định; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Bốn là, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra năm 2024 trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đơn vị quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Năm là, Đảng bộ, chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15, ngày 10-12-2022, của Quốc hội khóa XV); Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30-7-2021, của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Quan tâm giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản tặng Giấy khen cho 3 chi bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm 2023 _ Ảnh: Quang Hanh

Sáu là, tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phối hợp với Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương" tặng đồng chí PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận năm 2023" tặng đồng chí PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản.

Các đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản cũng trao các danh hiệu thi đua tặng các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023…/.