TCCS - Ngày 14-9-2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sự kiện ngoại giao đa phương lớn nhất được Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm 2023.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 _ Ảnh: T.Linh

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Tổ chức Hội nghị: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và đại diện Ban lãnh đạo, Ban Thư ký IPU... Trong quá trình kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo trong đoàn đã nghe các cơ quan liên quan báo cáo và kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác an ninh, y tế, thông tin truyền thông...; tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; thăm các gian hàng tại khu triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương Ban Tổ chức, Ban Thư ký quốc gia, các tiểu ban, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Trung ương, thành phố Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn để chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tính đến thời điểm này, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng mọi điều kiện cho việc tổ chức thành công hội nghị. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất được Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm nay. Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 500 đại biểu quốc tế và trong nước, đến từ nghị viện các nước thành viên IPU và các tổ chức liên nghị viện, tổ chức quốc tế, quan sát viên.

Việc Quốc hội đăng cai tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng, phát huy vai trò của Quốc hội trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ta, nhất là Nghị quyết số 34-NQ/TW, của Bộ Chính trị, về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”, Chỉ thị số 25-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm, phát huy vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại IPU, tổ chức nghị viện đa phương lớn nhất toàn cầu, đồng thời cũng là một trong những tổ chức đa phương có lịch sử lâu đời nhất thế giới. 

Chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 này vừa mang tính thời sự vừa hướng đến tương lai phát triển bền vững trên toàn cầu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện thế giới cùng nhau thảo luận về các hành động của nghị viện, phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Ban Tổ chức, Ban Thư ký quốc gia, các tiểu ban, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Trung ương, thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các công việc, bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, thể hiện rõ vai trò và dấu ấn của nước chủ nhà. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Bà Emma Tangi Muteka, Nghị sĩ Namibia, trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 nói chung và công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị nói riêng; đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam cũng như lòng hiếu khách của Quốc hội, nhân dân Việt Nam. Theo chương trình, ngày 15-9-2023, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tại Phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu quan trọng chào mừng gần 500 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự hội nghị; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có thông điệp gửi tới hội nghị./.