TCCS - Ngày 24-11-2021, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương và các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản. 

Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng những thành tựu của tỉnh Hải Dương đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn cũng khái quát về lịch sử hình thành và phát triển 91 năm của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn tin tưởng rằng, sau khi ký kết chương trình phối hợp công tác, các đơn vị chức năng của hai cơ quan sẽ bám sát kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung ký kết, hợp tác chặt chẽ để cùng tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là đối với các vấn đề đang đặt ra tại Hải Dương, như vấn đề đô thị hóa, tạo hành lang phát triển mới; đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; liên kết vùng; phát triển kinh tế đô thị, nông thôn... Thông qua các ấn phẩm báo chí chuyên sâu và chất lượng của Tạp chí Cộng sản, những thông tin có chiều sâu về Hải Dương sẽ lan tỏa rộng khắp đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thông tin quá trình hơn một năm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, khi chịu tác động tiêu cực, nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Năm 2021, đánh giá là một năm đầy biến động, với nhiều khó khăn, thánh thức, nên Hải Dương đã chọn chủ đề của năm là "vượt khó, tăng tốc" - vượt khó khăn do đại dịch, tăng tốc để đạt được những mục tiêu đề ra - để cả hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện. Kết quả, Hải Dương cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra từ đầu năm.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Thành Chung

Theo đồng chí Phạm Xuân Thăng, với tư duy đổi mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII cụ thể hóa khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân bằng những mục tiêu quan trọng để phấn đấu: Đến năm 2025, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Từ mục tiêu đó, Hải Dương đã xây dựng chiến lược phát triển đột phá, đó là tăng trưởng xanh và chuyển đổi số, dựa trên 4 trụ cột: Tập trung phát triển công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh thông minh, hiện đại; được xây dựng trên 3 nền tảng, đó là: Văn hóa và con người Hải Dương; hạ tầng đồng bộ, hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng tạo sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tạp chí Cộng sản phối hợp chặt chẽ trong công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm, khái quát ở tầm lý luận, trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...; gắn bó, phối hợp, ủng hộ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hiện thực hoá khát vọng phát triển mạnh mẽ của tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hải Dương_Ảnh: Thành Chung

Theo nội dung ký kết, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hải Dương sẽ phối hợp tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Hải Dương trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương...

Phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh Hải Dương, như chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị xanh, thông minh, hiện đại; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa; công tác an sinh xã hội…, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trên cả nước. Phối hợp tuyên truyền tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, năng lực cạnh tranh nổi trội, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Hải Dương năng động, sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước... Phối hợp trong triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa VIII, về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"...

Nhân dịp này, Tạp chí Cộng sản và Công ty cổ phần GS Holding (Hà Nội) tặng 300 máy tính cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” của tỉnh Hải Dương./.