TCCS - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững” đã diễn ra từ ngày ngày 24 đến ngày 26-10-2020. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội_ Ảnh: Linh Vinh

Dự phiên khai mạc Đại hội còn có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố và tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng 339 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 69.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trong đó, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến 2030 và năm 2045. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại hội đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. 

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại Đại hội_Ảnh: Linh Vinh

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trình bày tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, Hưng Yên đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao, vượt sớm so với kế hoạch trong bối cảnh vừa tập trung giải quyết hiệu quả đối với những tình huống khó, mới, phức tạp như đại dịch COVID-19. Quy mô nền kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 1,73 lần so với năm 2015 (năm 2015 đạt 59.006 tỷ đồng). 

Đặc biệt, Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, sau 24 năm tái lập, thu ngân sách của Hưng Yên đã tăng gấp gần 200 lần, từ một tỉnh nằm trong nhóm 3 tỉnh có thu thấp nhất cả nước, đến nay đã nằm trong số 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi (năm 2017 và nộp về Trung ương 7%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,38%/ năm; GRDP bình quân đầu người đứng thứ 13 so với các tỉnh, thành trong cả nước. Hưng Yên đã và đang là sự lựa chọn đầu tư của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút 816 dự án, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011 - 2015. Kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 16,19%/năm. 100 % các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưng Yên chuẩn bị nhận bằng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Với Hưng Yên, người dân được xác định là trung tâm của quá trình phát triển; có nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế tài chính nhằm chăm sóc tốt nhất các gia đình chính sách, người có công…; tình hình chính trị - xã hội ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới, thông suốt và đồng bộ. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.  

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _ Ảnh: Linh Vinh

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra 4 quan điểm, 3 khâu đột phá cùng hệ thống 19 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt và sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hưng Yên với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với tốc độ tăng trưởng đạt 8,38%/năm, đứng trong nhóm tăng trưởng cao toàn quốc; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1ha canh tác đạt 210 triệu đồng, thu ngân sách tăng bình quân 13%/năm. Năm 2017, Hưng Yên trở thành một trong 16 địa phương tự cân đối thu chi ngân sách và có điều tiết về Trung ương. 

Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc trong việc chỉ ra những thiếu sót, yếu kém cũng như nhận thấy trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí Tòng Thị Phóng cho rằng điều quan trọng hơn là Đại hội cần làm rõ được những nguyên nhân, cả trong những thành tựu, kết quả cũng như những thiếu sót, yếu kém. Chỉ rõ vị trí thuận lợi của Hưng Yên là nằm ngay cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, thuộc khu tam giác động lực phát triển phía Bắc, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Hưng Yên cần làm tốt quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm định hướng phát triển; chủ động đẩy mạnh liên kết vùng, có giải pháp huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông thiết yếu, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng bền vững, công nghệ thông tin cho chuỗi đô thị trong tỉnh. Tỉnh tập trung đầu tư có trọng điểm, cân đối đầu tư cả khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào sản xuất, kinh doanh nhưng cần có chọn lọc, phù hợp.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội _ Ảnh: Linh Vinh

Bên cạnh đó, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt bốn nhiệm vụ: 

Một là, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ luật đảng. 

Hai là, tập trung lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu kép, vừa thúc đẩy phát triển vừa phòng, chống đại dịch COVID-19. Tập trung đầu tư có trọng điểm, cân đối đầu tư cả khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Phát huy hiệu quả các chính sách mới về ưu đãi, khuyến khích đầu tư, bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường. Quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, chế biến và phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Ba là, tập trung phát triển kinh tế phải chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng phải cùng hướng về cơ sở, vận động để huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội, nhất là nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao dân trí; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ và các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bốn là, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ngay từ ở cơ sở; nhất là phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn dân; quan tâm giải quyết dứt điểm mọi khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, cố gắng không để khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp xảy ra. Bám sát và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội _ Ảnh: baohungyen.vn

Với sự tập trung trí tuệ, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, gồm 52 đồng chí. Đây là những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nói đi đôi với làm, hết lòng vì quê hương, đất nước, được nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVIII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Văn được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX gồm 11 ủy viên; đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.