TCCS - Ngày 25-3-2024, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự, chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng:  Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tạp chí Cộng sản; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Tạp chí Cộng sản_Ảnh: Quang Hanh

Theo Quyết định số 1165-QĐNS/TW, ngày 25-3-2024, về công tác cán bộ, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả Tạp chí Cộng sản đạt được trong thời gian vừa qua, giữ vững tôn chỉ, mục đích là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị trong toàn Đảng, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đi đầu đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Trong bối cảnh, tình hình mới, Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục đổi mới, tổng kết thực tiễn tốt, nâng tầm tư duy lý luận, giữ vững và phát huy vai trò là cơ quan lý luận chính trị hàng đầu của Đảng. Tạp chí tập trung nghiên cứu, tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tổng kết 40 năm đường lối đổi mới của Đảng, bám sát Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ_Ảnh: Quang Hanh 

Để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Đồng chí Lê Hải Bình là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, là phó giáo sư chính trị học, tiến sĩ quan hệ quốc tế, đã trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại. Từ tháng 8-2021, đồng chí là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong quá trình công tác, đồng chí Lê Hải Bình luôn chấp hành sự phân công của Đảng; ở cương vị nào cũng luôn nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, đóng góp tích cực, hiệu quả cho cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình_Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, đồng chí Lê Hải Bình sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng với Ban Biên tập, Đảng ủy, cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao cho cơ hội quý báu, được làm việc, được cống hiến tại Tạp chí Cộng sản - cơ quan có bề dày truyền thống cách mạng, là ngọn cờ tư tưởng lý luận hàng đầu của Đảng, luôn gắn bó với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh, hiện nay, tình hình thế giới và đất nước đặt ra cả cơ hội, thách thức to lớn với công tác tư tưởng, lý luận, đặc biệt là đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Tạp chí Cộng sản đang đứng trước chặng đường ghi dấu lịch sử vẻ vang 95 năm ngày ra số đầu tiên của Tạp chí, vào năm 2025.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu nhận nhiệm vụ_Ảnh: Quang Hanh

Với những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, tân Tổng Biên tập Lê Hải Bình mong muốn được học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; chung sức, đồng lòng cùng Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục nâng cao năng lực, thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm cao với tinh thần đổi mới, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, giữ vững truyền thống tốt đẹp, chung tay xây dựng, nâng tầm hoạt động của cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Lê Hải Bình_Ảnh: Quang Hanh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình, đồng thời tin tưởng, đồng chí Lê Hải Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Phạm Minh Tuấn gửi lời trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, làm cơ sở từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Tạp chí, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Tạp chí đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trước bối cảnh, yêu cầu và nhiệm vụ mới, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Cộng sản dưới sự lãnh đạo, điều hành của Ban Biên tập, Đảng ủy và đồng chí Lê Hải Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Tạp chí ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vị thế là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.