Khai giảng 3 lớp trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của các cơ quan trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Phương

TCCS - Ngày 16-5-2024, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan ở Trung ương tổ chức Lễ Khai giảng 3 lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đảng bộ thành phố Hà Nội sơ kết việc thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng

Khôi Nguyên

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Vương Ninh

Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số giải pháp phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Lê Tuấn Anh

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng