Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019_Nguồn: vietnamplus.vn

Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay

Nguyễn Minh Chính

Thiếu tướng, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

TCCS - Việc quy định các biện pháp bảo vệ an ninh mạng có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng và điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - Một số vấn đề đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân giai đoạn hiện nay

Nguyễn Yến Thanh

Thượng tá, TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lý luận chính trị Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân

Bảo đảm an ninh biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước

Nguyễn Thị Hải Vân

PGS, TS, Học viện Chính trị Công an nhân dân

Xây dựng phong cách của cán bộ lãnh đạo trong Công an nhân dân hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phạm Ngọc Anh

TS, Học viện An ninh nhân dân

Quyết định tư pháp và đoán định tư pháp của người dân - phạm trù pháp lý mới cần được quan tâm trong thực tiễn tư pháp nước ta

Nguyễn Hòa Bình

PGS, TS, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao