TCCS - Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2019 - 2023, đồng thời cùng trao đổi, thảo luận những giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, ngày 13-10-2023, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XVI.

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: Khánh Nguyên

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị. Tham dự nghị còn có đại diện lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc của 12 sở khoa học và công nghệ trong vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đại diện các viện, trường, nhà khoa học, doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương...

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giai đoạn 2016 - 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,88%/năm, năm 2022 tăng trưởng 8,94%, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, đưa Đắk Lắk trở thành một trong những tỉnh có mức tăng trưởng cao của cả nước. Hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng gắn bó với sản xuất và đời sống, nổi bật là việc tiếp thu, ứng dụng nhanh những tiến khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành sản xuất chủ lực của tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, chính sách phát triển khoa học và công nghệ nói riêng, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực của địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều chính sách thiết thực, sát với thực tiễn hơn nữa để khoa học và công nghệ thực sự đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... của vùng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: Khánh Nguyên

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 4 vấn đề liên quan đến những kết quả đã đạt được, mô hình tốt, kinh nghiệm hay và những hạn chế, tồn tại trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng trong giai đoạn 2019- 2023.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng những năm tiếp theo; đồng thời; chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương, đặc biệt là vấn đề liên quan đến xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đang bị vướng bởi Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, ngày 15-5-2018, của Chính phủ, về “Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước”.

Để phát triển khoa học và công nghệ trong vùng thời gian tới, cần tiếp tục bám sát quan điểm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nội hàm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022, “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị nêu trên. Tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn đến năm 2030 gắn với đặc điểm, lợi thế phát triển khoa học và công nghệ của vùng và từng địa phương. 

Theo đó, các địa phương trong vùng cần thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản để triển khai hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẳng định rõ nét vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của từng địa phương trong vùng. 

Các đại biểu tham quan và trao đổi tại triễn lãm các gian hàng trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ ở bên ngoài hội nghị _ Ảnh: Khánh Nguyên

Bên cạnh đó, các địa phương trong vùng cần có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ để các địa phương cân đối bảo đảm chi tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách địa phương cho khoa học và công nghệ, đặc biệt là chi triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố, các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh, các sản phẩm chủ lực của địa phương; tăng cường huy động kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, đối ứng của doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Chú trọng đầu tư, nâng cao tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập tại địa phương; đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực khoa học và công nghệ. Đầu tư, phát triển một số trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức nghiên cứu, trường đại học trong vùng... Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, trong đó tập trung hình thành các tổ chức dịch vụ, tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ; kết nối và phát huy hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ của vùng với các sàn giao dịch trong nước và quốc tế. Tăng cường thẩm tra, thẩm định công nghệ đối với các dự án trước khi cấp phép đầu tư. Tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng; thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Triển khai hiệu quả Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII) tại các địa phương trong vùng.

Đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, nhất là liên kết các ngành, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học trong nội vùng và với các vùng khác trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo chuỗi vượt qua ranh giới địa phương,…

* Trong khuôn khổ của hội nghị, trước đó, ngày 12-10-2022, Hội thảo khoa học: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên” diễn ra, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hội thảo tập trung bàn thảo các giải pháp khoa học và công nghệ triển khai nghị quyết về phát triển vùng Tây Nguyên và vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở đã cung cấp thông tin, đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh... của vùng./.