TCCS - Ngày 14-1-2022, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí: PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên và các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Nguyễn Linh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải vui mừng thông tin đến các đại biểu về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao công tác phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền đã được ký kết giai đoạn 2017 - 2022, qua đó mang lại nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp tục gắn bó, phối hợp, ủng hộ, tư vấn, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Nguyễn Linh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Đồng thời, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn cũng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Thái Nguyên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, viết bài tuyên truyền lý luận chính trị. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn giới thiệu thêm về tình hình hoạt động của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng. Về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn cho rằng cần quan tâm nghiên cứu và có những bài viết tổng kết thực tiễn từ Thái Nguyên ở tầm khái quát lý luận liên quan đến việc thu hút đầu tư hiệu quả, chương trình chuyển đổi số, liên kết vùng… 

Theo nội dung ký kết, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ phối hợp tuyên truyền về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm. Phối hợp tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà trọng tâm là việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng cách làm hay, sáng tạo và những kết quả đạt được, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh Thái Nguyên nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về xây dựng Đảng nhìn từ thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên.

Phối hợp tuyên truyền về kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quốc phòng và an ninh. Trong đó, tập trung vào những điểm mới, sáng tạo từ thực tiễn trong quá trình phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Tuyên truyền về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chương trình xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thu hút đầu tư về phát triển công nghiệp, hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác quốc phòng và an ninh.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026 giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Thái Nguyên_Ảnh: Nguyễn Linh

Tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn, các sự kiện nổi bật và các chương trình diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên… Phối hợp trong triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa VIII, về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"...

Nhân dịp này, Tạp chí Cộng sản trao bằng khen tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành các ấn phẩm in của Tạp chí giai đoạn 2018 - 2020. Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng trao 500 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Tết ấm yêu thương” của tỉnh Thái Nguyên./.