TCCS - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021), ngày 22-3-2021, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ Đoàn Thanh niên các thế hệ. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (nguyên là Bí thư Trung ương Đoàn); lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành từng là cán bộ Đoàn; các bạn trẻ tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ Đoàn Thanh niên các thế hệ _ Ảnh: VGP

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ Đoàn qua nhiều thế hệ vui mừng trước sự phát triển của đất nước thời gian, đều bày tỏ ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là mục tiêu đưa đất nước Việt Nam trở nên hùng cường vào năm 2045. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, các đại biểu mong muốn thế hệ trẻ hôm nay, nhất là các cán bộ Đoàn, tiếp tục phát huy, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt, có khát vọng để ra sức đóng góp vào sự phát triển của đất nước. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lời tri ân các cựu cán bộ Đoàn, trong đó có nhiều người từng là những người lính, có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Thủ tướng cho rằng, bên cạnh các hoạt động đầy ý nghĩa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, các đại biểu tại buổi gặp mặt chính là các cán bộ Đoàn tiêu biểu, phải là cầu nối quan trọng truyền lửa cách mạng từ thế hệ trước sang thế hệ sau.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia gánh vác công việc chung của đất nước. Trong suốt quá trình lịch sử cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm, chiến lược, bồi dưỡng, phát huy nhân tố nguồn lực con người Việt Nam.

Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam qua nhiều thời kỳ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để chăm lo quyền, lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam. Gần đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện và nhiều văn bản hướng dẫn Luật Thanh niên. Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã định kỳ làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và dự các hoạt động quan trọng của Đoàn Thanh niên.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận thành tích của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là một trong những giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được thành lập với mục đích nhằm động viên, cổ vũ, tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc.

"Mỗi thành công là một cột mốc để ta vươn tới mục tiêu cao hơn phía trước", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh và mong muốn đoàn viên, thanh niên luôn có được lòng kiên trì, say mê, nhiệt huyết, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác để nhân rộng những thành tích này trong thanh niên.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, chúng ta phải tiếp tục đoàn kết toàn dân tộc, tận dụng mọi nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để  đi lên, tiến về phía trước, không để Việt Nam đói nghèo và lạc hậu.

Để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn Thanh niên cần quan tâm đầu tư, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên nhiều hơn nữa, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, tích cực rèn luyện, phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải trang bị "vũ khí tự bảo vệ mình" trước Cuộc cách mạng 4.0 và mặt trái của kinh tế thị trường. Đặc biệt, thanh niên Việt Nam cần đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp.

Các cấp bộ Đoàn cần tổ chức thực hiện tốt chính sách, chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, đặc biệt là cho thanh niên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa; phối hợp các cơ quan, ban, ngành quan tâm chăm lo môi trường lành mạnh, điều kiện phát triển để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, các phong trào thanh niên phải có chiều sâu, có hiệu quả, không chỉ dừng ở bề nổi. “Nếu phong trào chỉ là hình thức thì chúng ta sẽ đánh mất tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, điều đó không có lợi cho đất nước, cho nhân dân và phong trào thanh niên Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cả hệ thống chính trị cần quan tâm hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên./.

Thùy Linh (tổng hợp)