TCCS - Ngày 19-3-2024, tại tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn”.

Quang cảnh hội thảo khoa học_Nguồn: dangcongsan.vn 

Đồng chủ trì hội thảo là các đồng chí: TS Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự hội thảo, về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, đại biểu các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Quảng Ninh... Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội thảo có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo, đồng chí TS Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động toàn diện ở thôn, tổ dân phố, nơi gần dân nhất, sát dân nhất, trực tiếp tổ chức thực hiện mọi công việc đã trở thành một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng tham gia công tác tại cơ sở, là chìa khóa góp phần thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước(1).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu đề dẫn hội thảo_Nguồn: dangcongsan.vn 

Thực tiễn cho thấy, để giành được những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lực lượng tham gia công việc tại thôn, tổ dân phố đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc huy động, tổ chức, tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với biên chế không quá 21 người/xã, cấp xã chủ yếu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trừ trường hợp khi thực hiện tiếp dân và giải quyết các nhiệm vụ hành chính tại trụ sở của xã. Do đó, những người hoạt động không chuyên trách, tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố chính là lực lượng duy nhất thường xuyên 3 “cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, gắn bó với dân nhất, trực tiếp nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp xã trở lên để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đến với mỗi người dân, trong đó, có các đảng viên, kể cả đảng viên tham gia sinh hoạt hai chiều.

Trên cơ sở thảo luận toàn diện về các nội dung của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các nhà khoa học, các chuyên gia, đặc biệt là đại biểu đến từ các tỉnh biên giới, tập trung làm rõ hơn một số nội dung chủ yếu là: 1- Những vấn đề lý luận của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; 2- Cơ sở chính trị, pháp lý và kinh nghiệm của các địa phương và một số nước, đặc biệt là Trung Quốc trong vấn đề này; 3- Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; 4- Đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.

GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội thảo_Nguồn: dangcongsan.vn 

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 13 bài tham luận trong tổng số 126 bài đã gửi về ban tổ chức hội thảo. Các ý kiến tham luận tương đối toàn diện, tập trung. Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, hội thảo đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các ý kiến tham luận đều khẳng định, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thay thế; bởi lẽ, đây là nơi chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong giai đoạn hiện nay. Nhiều tham luận cũng đã phân tích, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố, cũng như các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; qua đó, làm sâu sắc hơn tính tất yếu phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng này trong tham gia công việc ở cơ sở, đặc biệt trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Các bài phát biểu cũng đã nêu bật những kinh nghiệm phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hoạt động của thôn, tổ dân phố; kinh nghiệm kiện toàn các chức danh hoạt động không chuyên trách và lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; kinh nghiệm trong công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở; kinh nghiệm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh ở cơ sở; kinh nghiệm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thế mạnh con người;… Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý, những cách làm hay, sáng tạo và gợi mở nhiều hàm ý chính sách cho tỉnh Lạng Sơn chọn lọc để xây dựng chủ trương, chính sách và cách làm phù hợp với đặc thù của tỉnh./.

---------------------

(1) Đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24-11-2023, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.