TCCS - Ngày 1-2-2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng và Lễ khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Với mục đích góp phần vào sự thành công của quá trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số Việt Nam; thực hiện tốt vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi số...., Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, là cơ hội và yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Thành Nguyễn

Trong các sản phẩm dịch vụ số của các đơn vị trực thuộc, Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao, coi đây là một “điểm sáng” trong triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số của Đảng ủy Khối; thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone đã được toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị này sử dụng thường xuyên, là công cụ chuyển đổi số hỗ trợ đắc lực cho các chi bộ, đảng viên trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu, học tập nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối; giúp đảng viên tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin, tài liệu nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ. Phần mềm này được MobiFone khẳng định bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, có khả năng đáp ứng số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời một lúc. Việc bảo mật an toàn thông tin bằng nhiều lớp là một trong những ưu điểm vượt trội của ứng dụng này. Đến nay, đã có 28 đơn vị trong Đảng ủy Khối đăng ký sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” do MobiFone phát triển.

Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải, việc xây dựng, triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối thể hiện việc từng bước “số hóa” nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các tổ chức đảng, chi bộ; giúp đảng viên tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung công tác tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lễ ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” giữa các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone_Ảnh: Thành Nguyễn

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong trong việc triển khai nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Với vai trò là một trong 38 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, MobiFone đã đóng góp 2 sản phẩm dịch vụ số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là MobiEdu (nền tảng học trực tuyến) và MobiMeet (nền tảng họp trực tuyến), trong đó, MobiMeet đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chọn làm giải pháp họp trực tuyến cho các cán bộ, đảng viên trong và ngoài nước tham gia học tập trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Sản phẩm MobiEdu là hệ sinh thái đầu tiên có các sản phẩm tích hợp giữa các khóa học trực tuyến mở và hệ thống LMS, được lựa chọn làm sản phẩm hợp tác, hỗ trợ nước bạn Lào trong quá trình chuyển đổi số giáo dục (nền tảng L-MOOCs).

Với quyết tâm cao, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác hoàn thiện, phát triển phần mềm Sổ tay đảng viên, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để triển khai chung trong Đảng bộ Khối; phối hợp triển khai phần mềm này đến các đảng bộ trực thuộc; thực hiện tốt việc bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường internet. Phấn đấu trước ngày 30-9-2024, toàn bộ 38 tổng công ty tập đoàn trực thuộc Đảng ủy Khối hoàn thành tổ chức tập huấn việc khai thác, sử dụng.

Đại diện đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"_Ảnh: Thành Nguyễn

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đại diện lãnh đạo đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty đã nhấn nút khai trương và ký bản ghi nhớ về việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nền tảng số và quá trình chuyển đổi số quốc gia./.