TCCS - Ngày 1-12-2020, tại thành phố Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920 - 1-12-2020). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh _ Ảnh VGP

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng chí Lê Đức Anh là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài ba, đức độ, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người bạn thân thiết, tin cậy của bạn bè quốc tế. Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, phong phú và sôi nổi, đồng chí Lê Đức Anh là tấm gương sáng ngời về tinh thần cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám nói, dám làm, nói đi đôi với làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm. Được tôi luyện vào sinh ra tử, trưởng thành qua đấu tranh cách mạng, chiến đấu trong kháng chiến và được giao nhiều nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Lê Đức Anh cũng luôn tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân; có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sớm tham gia phong trào yêu nước và cách mạng ở quê hương, năm 18 tuổi, đồng chí Lê Đức Anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều vị trí quan trọng như Tham mưu trưởng Quân khu 7, Quân khu 8, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn; quyền Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ; Tư lệnh Quân khu 9; Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Tiền phương Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9-1992 - tháng 12-1997).

Là vị lãnh đạo tài ba, quyết đoán và dũng cảm, đồng chí Lê Đức Anh đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; cùng với các đồng chí trong Quân ủy, Bộ Tư lệnh miền hoạch định và tổ chức thực hiện thành công nhiều kế hoạch tác chiến chiến lược như Cuộc Tổng tiến công và nội dậy xuân Mậu Thân 1968; Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và Cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng chí Lê Đức Anh đã trực tiếp chỉ huy chiến trường và giành nhiều thắng lợi quan trọng, góp phần bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm _ Ảnh VGP

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1974, đồng chí Lê Đức Anh được Chủ tịch nước ký quyết định phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Năm 1980, đồng chí được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và lên Đại tướng vào năm 1984.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, bước vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đồng chí Lê Đức Anh được Đảng và Nhà nước giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo lớn, đồng chí đã cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương lớn, những quyết sách quan trọng có tính chất đột phá để tái thiết đất nước, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng Quân ủy Trung ương lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng và Nhà nước chỉ đạo, thực hiện đổi mới, xây dựng Quân đội nhân dân, trọng tâm là tổ chức điều chỉnh biên chế và bố trí thế chiến lược của quân đội phù hợp với điều kiện của đất nước và kế hoạch phòng thủ cơ bản trong thời kỳ mới, đồng thời củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng chí đã nhiều lần đi thị sát biên giới, biển đảo qua đó đề xuất kế hoạch, chỉ đạo hoạch định giải quyết những vấn đề biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Anh đã cùng tập thể Bộ Chính trị lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, phát huy mọi động lực và tiềm năng để phát triển sản xuất đưa đất nước thoát khỏi khủng khoảng kinh tế, xã hội, chuyển sang thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, đưa Việt Nam từng bước hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Đó là những tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục dành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong giai đoạn mới.

Là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Đức Anh luôn trăn trở với những hoàn cảnh khó khăn của người dân. Đến các địa phương, đồng chí thường dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe người dân và cán bộ cơ sở để nắm được thực chất cuộc sống của đồng bào. Đồng chí cũng thường xuyên nhắc nhở lãnh đạo các địa phương: "Chúng ta làm cách mạng, giành chính quyền cho nhân dân, chính quyền của dân, do dân và vì dân. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những giải pháp thiết thực để bảo đảm các điều kiện phát triển sản xuất, bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Năm 1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký công bố Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước: "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" và Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng. Đây là một chính sách đúng đắn, mang đậm dấu ấn nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh để lại nhiều dấu ấn đậm nét về những di sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của đồng chí, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã rèn luyện nên người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn; tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng có người chỉ huy tài ba, đức độ; tự hào về quê hương Thừa Thiên - Huế nơi sinh ra người con ưu tú cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Học tập và noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các bậc tiền bối, cha anh, ra sức xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và tham quan Triển lãm chuyên đề: "Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Thân thế và sự nghiệp" tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế./.

Thùy Linh (tổng hợp)