TCCS - Từ ngày 13 đến ngày 15-10-2020, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ của tỉnh đã bế mạc. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025_ Ảnh: TTXVN

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 348 đại biểu ưu tú đại diện gần 70 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Trình bày báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Vĩnh Phúc đã tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm” theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao, bình quân 7,1%/năm. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực; kinh tế hộ gia đình ổn định và phát triển. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng cao.

Vĩnh Phúc quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương; giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực sự gương mẫu, trong sạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân quyền phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. 

Vĩnh Phúc là tỉnh thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được đặc biệt quan tâm và có sự chuyển biến lớn. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh (còn dưới 1%). Chính sách đối với người có công; chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị các cấp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn luôn trong tốp đầu toàn quốc...

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội _ Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 7,1%/ năm, cao hơn bình quân chung cả nước. 

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Bình quân thu nhập đầu người đạt 104,68 triệu đồng, tương đương 4.500 USD. Năng suất lao động cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 7%. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế; du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng cao, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, là một trong 5 tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, đặc biệt thu nội địa luôn đứng ở tốp đầu cả nước và thứ hạng cao của miền Bắc; là tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn về Trung ương(47%) trong số các tỉnh miền Bắc; là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. 

Tuy vậy, trong quá trình phát triển, Vĩnh Phúc còn có những hạn chế như kinh tế phát triển chưa có sự đột phá, đang có dấu hiệu chậm lại; môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, sử dụng các nguồn lực và thực hiện các đột phá chiến lược còn có mặt hạn chế, bất cập. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn hạn chế. Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, việc thực hiện tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả chưa cao. 

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc và nằm trong vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội, rất thuận lợi để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Vĩnh Phúc cần đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược.

Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tính tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông các điểm nghẽn, thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ. Huy động, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư trọng điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế hiện đại, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bản sắc gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới...

Vĩnh Phúc đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin -truyền thông; sớm xây dựng thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Tỉnh chú trọng bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng vươn lên. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng bộ, hiện đại, với các loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao. 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc _ Ảnh: TTXVN

Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Vĩnh Phúc tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Duy Thành và đồng chí Phạm Hoàng Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Trung Hải được bầu tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.

Thùy Linh (tổng hợp)