TCCS - Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tập trung chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cấp các trang thiết bị phương tiện phục vụ sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị xã hội và nhu cầu sinh hoạt nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành miền Bắc.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cấp điện an toàn, chất lượng và ổn định_Ảnh: Tư liệu

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, với khối lượng tài sản lớn bao gồm đường dây, trạm biến áp và khách hàng sử dụng điện. Tính đến 31-12-2019 khối lượng tài sản Tổng Công ty đang quản lý, vận hành là 8.583 km đường dây 110kV; 70.134 km đường dây 35kV, 22kV, 10kV và 6kV; 155.623 km đường dây 0,4kV và 1.155 km đường dây cáp ngầm 0,4kV; 260 trạm biến áp 110kV và 108.026 trạm biến áp phân phối các loại; 10.332.688 khách hàng sử dung điện với 10.367.068 công tơ đo đếm điện các loại.

Tốc độ tăng trưởng điện khu vực miền Bắc giai đoạn 2015 - 2020 đạt từ 9,1% đến 14%/năm, dẫn đầu cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Samsung và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, doanh nghiệp công nghệ cao có nhu cầu khắt khe về chất lượng điện năng,.… Tổng Công ty bảo đảm cấp điện an toàn, chất lượng và ổn định.

Tổng sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty đầu nhiệm kỳ năm 2015 thực hiện 44, 778 tỷ kWh, đến cuối nhiệm kỳ thực hiện 70,125 tỷ kWh, tăng 56,60% so với đầu nhiệm kỳ đại hội. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty đều đạt và vượt so sới kế hoạch giao và năm sau cao hơn so với năm trước. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng Công ty bảo đảm an toàn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, hệ số khả năng thanh toán đều đạt chuẩn quy định.

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin được đẩy mạnh triển khai rộng rãi. Tổng Công ty đã hoàn thành xong việc chuyển đổi và ứng dụng, vận hành chương trình CMIS 2.0 sang chương trình CMIS 3.0 với nhiều tiện ích và tính năng mới đáp ứng việc quản lý khách hàng. Công tác ghi chỉ số công tơ, chấm nợ trên máy tính bảng, máy tính để bàn được sử dụng cho tất cả các đơn vị, triển khai hóa đơn điện tử trong công tác bán điện, triển khai lắp đặt hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa đối với công tơ điện tử tại các TBA 110kV, TBA công cộng, chuyên dùng và khách hàng. Tổng Công ty đã nhắn tin thông báo tình hình sử dụng điện qua Zalo, hướng dẫn 100% công ty điện lực, triển khai thành công đưa việc giải quyết các dịch vụ điện qua trung tâm hành chính công, dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết 19 của Chính phủ và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt nam, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và minh bạch trong các giao dịch, đồng thời rút ngắn thời gian cấp điện mới cho khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm nhân lực cho Tổng Công ty.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty đều đạt và vượt so sới kế hoạch giao và năm sau cao hơn so với năm trước_Ảnh: Tư liệu

Điểm đánh giá độ hài lòng của khách năm 2015 đạt 7 điểm đến năm 2019 đạt 8,08 điểm, tăng 1,08 điểm so với năm 2015. Tiếp nhận giải quyết cấp điện cho khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục cấp điện được rút ngắn theo từng năm, năm 2015 là: 12,3 ngày, đến năm 2019 là 5,48/6 ngày, giảm 6,82 ngày.

Chỉ tiêu dịch vụ khách hàng gồm 14 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt so với quy định. Đặc biệt 2 năm cuối nhiệm kỳ, Tổng Công ty đã tích cực triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, như nghiên cứu, xây dựng đề án thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt được phổ biến đến các công ty điện lực; lựa chọn ký kết hợp đồng với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán tiền điện, các đối tác thu hộ tiền điện. Tổng Công ty cũng tích cực phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác truyền thông các giải pháp thanh toán không sử dụng tiền mặt đến khách hàng… Đến năm 2019, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đã đạt 45,86%, vượt 5,86% kế hoạch EVN giao.

EVNNPC - Tự hào là đơn vị nòng cốt trong thực hiện điện khí hóa nông thôn

Công tác triển khai phát triển điện khí hóa nông thôn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc luôn được chú trọng, có sự đầu tư, nâng cao mạnh mẽ số hộ sử dụng điện vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Năm 2015 Tổng Công ty đã đảm nhận cấp điện cho 4 huyện đảo trên địa bàn gồm: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) bảo đảm đến cuối năm 2015 có 99,2% số xã và 97,4% số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia, đến năm 2019: có 5.021 xã/5.021 xã có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100% và có 7.952.770/8.055341 hộ dân nông thôn, miền núi, biển đảo có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 98,73%. Đến hết năm 2019, có 4.134/5.021 xã nông thôn mới đạt tiêu chí số 4 về điện đạt tỷ lệ 82,3%.

EVNNPC - Tự hào là đơn vị nòng cốt trong thực hiện điện khí hóa nông thôn_Ảnh: Tư liệu

Từ năm 2015 - 2019, đã có 247 dự án được khởi công và đóng điện 345 dự án đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2015 - 2020, công tác đầu tư xây dựng các công trình điện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về điều kiện địa hình phức tạp, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, trong đó các dự án cung cấp điện khu vực biển đảo. Trước tình hình đó Đảng ủy và ban lãnh đạo Tổng Công ty đã sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, làm việc không kể thời gian, thúc đẩy tiến độ, chất lượng, hoàn thành tốt các công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án; các công trình trọng điểm, đưa vào vận hành đúng tiến độ đề ra, cung cấp điện an toàn liên tục, giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt là các công trình 110kV, trung áp và các công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, đã đem lại hiệu quả: cấp điện ổn định, an toàn và giảm tổn thất điện năng. Giá trị khối lượng thực hiện toàn Tổng Công ty năm 2015 thực hiện 9.856 tỷ đồng, đến năm 2019 thực hiện 16.700,450 tỷ đồng.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng Công ty đã áp dụng triển khai thực hiện phần mềm IMIS đến các đơn vị, kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt, các nội dung về thông tin chung của dự án, cập nhật tình hình khởi công, đóng điện theo kế hoạch, thông tin tình trạng các gói thầu, hợp đồng đã được cập nhật đầy đủ. Trong nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2019), Tổng Công ty đã thực hiện khởi công được 247 dự án và hoàn thành đóng điện 345 dự án, nâng cao năng lực cho hệ thống lưới điện và tài sản của EVNNPC, bảo đảm hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cung cấp điện cho nhân dân các địa phương.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy EVNNPC, nhiệm kỳ vừa qua EVNNPC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng tâm thế để tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ tới nhằm đưa Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày một phát triển, vì niềm tin của Đảng, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc./.