TCCS - Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy luôn chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Một số kết quả nổi bật

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Thành ủy Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quận ủy Cầu Giấy về công tác dân vận, nhất là Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7-1-2019, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy luôn chủ động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ, nhân viên về vấn đề này. Tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên tham gia nghiên cứu, học tập các chuyên đề về công tác dân vận tại đơn vị. Kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trên địa bàn về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước, địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; đồng thời, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang quận được Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy triển khai sát hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 87-CT/TW, ngày 8-7-2016, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, “Về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, “Về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Điều này đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của quận, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; các phong trào, như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”; các cuộc vận động, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống các tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông...

Phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, Ban Chỉ huy quân sự quận kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn đề cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Với nội dung, hình thức, biện pháp phong phú và quán triệt thực hiện tốt phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, công tác dân vận của lực lượng vũ trang quận thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong vận động ủng hộ các loại quỹ và các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo. Ban Chỉ huy quân sự quận tích cực phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ, việc phức tạp từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban Chỉ huy quân sự quận đã vận động cán bộ, nhân viên trong tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được gần 200 triệu đồng, Quỹ “Ngày vì người nghèo” được trên 90 triệu đồng. Tham mưu với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy vận động ủng hộ, đóng góp mua 1 chiếc xuồng chủ quyền tặng quân, dân huyện Trường Sa trị giá trên 3,9 tỷ đồng. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu khảo sát, xây dựng 1 “Nhà tình nghĩa” tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quận và các đơn vị dân quân tự vệ vận động quyên góp, ủng hộ và tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 6.275 lượt đối tượng chính sách, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng; tặng 150 suất quà với tổng số tiền trên 55 đồng. Thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Chỉ huy quân sự quận phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ trao tặng 7 chiếc ti-vi cho 7 nhà văn hóa thôn tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Huy động được trên 92 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tại chỗ, 950 lượt cán bộ, chiến sĩ kiểm soát quân sự kiêm nhiệm trong các đợt trực thường xuyên và đột xuất...

Tính riêng trong năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy đã tham mưu với Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy ra quyết định thành lập 3 khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, bảo đảm cách ly 1.000 người theo chỉ đạo của thành phố. Hiện tại, Ban Chỉ huy quân sự quận đang vận hành và đưa vào hoạt động 2 khu cách ly tập trung tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam và Trường Đại học Thương mại; tổ chức cách ly cho hơn 600 lượt người. Phối hợp với ủy ban nhân dân 8 phường huy động được hơn 6.800 lượt cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự quận và lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ ở các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn và tham gia khoanh vùng, truy vết, dập dịch…

Những giải pháp thiết thực trong thời gian tới

Trong thời gian tới, để góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng vũ trang quận là rất quan trọng và cấp thiết. Theo đó, một số giải pháp được Ban Chỉ huy quân sự quận tập trung triển khai là:

1- Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quận ủy Cầu Giấy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quận. Tăng cường quán triệt và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chư­ơng trình công tác ở địa ph­ương. Qua đó, góp phần củng cố và giữ vững trận địa tư­ tư­ởng trong lòng nhân dân.

2- Chủ động tham mưu, đề xuất với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy trong thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực. Tổ chức tốt hoạt động kết nghĩa với Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Quán triệt và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy quân sự quận với các tổ chức chính trị - xã hội quận giai đoạn 2021 - 2026, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy với Ban Chỉ huy quân sự quận giai đoạn 2021 - 2026.

3- Tăng cường công tác phối hợp trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quận ủy phát động. Quan tâm xây dựng, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những mô hình điển hình về “Dân vận khéo”, trong các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Thế trận lòng dân vững chắc”, “Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp”. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, “Ngày Dân vận của cả nước”...

4- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang quận thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Thực hiện tốt các chương trình công tác, đề án lớn của quận, trọng tâm là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Vận động các đơn vị dân quân tự vệ, các đơn vị quân đội trên địa bàn và các bệnh viện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Tích cực động viên cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Ngày vì người nghèo”. Đẩy mạnh xây dựng và phấn đấu đạt đơn vị “Dân vận tốt”.

5- Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết các vụ, việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận. Phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động dân vận - tuyên truyền đặc biệt.

6- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động dân vận - tuyên truyền đặc biệt, tăng cường các hoạt động kết nghĩa. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng của họ về công tác dân vận. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các lực lượng tham gia vận động nhân dân; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh./.