TCCS - Ngày 24-12-2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, căm mốc, quản lý biên giới năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020”. Hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và một số cơ quan thông tấn báo chí tham dự Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị_Ảnh: TTXVN

Năm 2019 là “năm bứt phá” để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2021 - 2026. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực phức tạp, khó lường; tình hình trong nước thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, đồng thời bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền đã bám sát tình hình thực tế, triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo; góp phần củng cố sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, biện pháp xử lý của Đảng, Nhà nước ta và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; góp phần tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ta ở Biển Đông.

Bên cạnh việc đánh giá về kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã phân tích, đánh giá sâu sắc, nghiêm túc những khó khăn, hạn chế, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 nhằm tạo những chuyển biến mới mạnh mẽ hơn, tích cực hơn trong công tác công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo, trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế, khu vực và trong nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương ghi nhận những kết quả thể hiện những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Kết quả của việc triển khai công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng thực hiện định hướng lớn là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam, đồng thời bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; tăng cường thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; phát huy vai trò, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn, trong các thể chế song phương, đa phương ở khu vực và trên thế giới. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019. Đó là nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định được đúng tầm quan trọng của việc triển khai thường xuyên, liên tục các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền. Công tác phối hợp, nhất là trong xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động. Nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, địa bàn. Chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới trên internet, mạng xã hội. Đầu tư cho các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới chưa tương xứng... 

Quanh cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, căm mốc, quản lý biên giới năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020_Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là năm tròn của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục góp phần bảo đảm hai mục tiêu quan trọng là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý phải tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, chủ động gắn các nội dung thông tin đối ngoại, biển, đảo, biên giới với các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả khi có vụ, việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các cấp; phát huy tính tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin, tuyên truyền...

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 27 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019./.