TCCS - Ngày 3-6-2024, tại trụ sở Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Cộng sản - Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị - Cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 2-6 đến 6-6-2024.

Tại buổi tiếp và chào xã giao Đoàn công tác Tạp chí Cầu Thị, PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn công tác Tạp chí Cầu Thị có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ tuyên truyền, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước thông qua việc trao đổi đoàn; thông qua hội thảo chuyên đề; tăng cường nghiên cứu khoa học; tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn bài viết, biên tập xuất bản tạp chí lý luận chính trị phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi tạp chí.

PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị_Ảnh: Quang Hanh

Tại buổi làm việc và trao đổi nghiệp vụ, về phía Tạp chí Cộng sản, có đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, trưởng các ban chuyên môn và vụ chức năng của Tạp chí Cộng sản.

Về phía Tạp chí Cầu Thị, có đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập, trưởng đoàn và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tạp chí Cầu Thị. Cùng tham dự có đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Tuấn bày tỏ sự vui mừng được chào đón Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, do đồng chí Lý Văn Các làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn cho biết, Tạp chí Cộng sản tiền thân là Tạp chí Đỏ, ra số đầu tiên vào ngày 5-8-1930, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ biên đầu tiên. Nhiều đồng chí Tổng Bí thư của Đảng đã từng là Tổng Biên tập Tạp chí. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay, Tạp chí Cộng sản luôn là ngọn cờ lý luận chính trị, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Theo Quyết định số 199-QĐ/TW, ngày 31-7-2019, của Bộ Chính trị, Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Tạp chí Cộng sản được tổ chức thành Bộ Biên tập, trong đó có Ban Biên tập (cơ quan lãnh đạo của Tạp chí) hiện có 6 đồng chí, trong đó có Tổng Biên tập, 2 đồng chí Phó Tổng Biên tập và 3 Ủy viên Ban Biên tập; 13 đầu mối cấp vụ, trong đó có 2 cơ quan thường trực tại miền Trung và miền Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc_Ảnh: Quang Hanh

Mối quan hệ truyền thống giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu Thị gắn bó bền chặt, được các thế cán bộ của hai tạp chí dày công vun đắp, ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, hiệu quả. Tạp chí Cầu Thị là cơ quan lý luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và là mặt trận tư tưởng, lý luận quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo công tác của toàn Đảng, toàn quốc. Như vậy, cả hai tạp chí cùng là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, có nhiều nét tương đồng về nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị phát biểu tại buổi làm việc_Ảnh: Quang Hanh

Đồng chí Lý Văn Các gửi lời chào thân thiết của đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị đến lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, đồng thời cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12-2023, hai Tổng bí thư tuyên bố cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại; nhất trí phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, tích cực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào 6 phương hướng hợp tác lớn. 

Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị góp phần triển khai thực hiện cam kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời là dấu mốc 60 năm thiết lập mối quan hệ giữa hai cơ quan tạp chí của Đảng (năm 1965, Tạp chí Học Tập đã cử đoàn cán bộ do đồng chí Vũ Tuân, Tổng Biên tập, làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc theo lời mời của Tạp chí Hồng Kỳ).

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, bộ máy tổ chức của Tạp chí Cầu Thị, đồng chí Lý Văn Các nhấn mạnh, những năm gần đây, Tạp chí Cầu Thị có sự thay đổi mạnh mẽ trong việc đổi mới nội dung, hình thức các bài viết. Trong đó, nội dung trọng tâm là tuyên truyền lý luận mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tư tưởng Tập Cận Bình, tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và những nội dung trọng tâm của năm 2024. Đồng chí Lý Văn Các bày tỏ mong muốn được tìm hiểu góc nhìn của các chuyên gia Việt Nam về sự phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc; lắng nghe kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời học hỏi kinh nghiệm của Tạp chí Cộng sản trong công tác tuyên truyền các vấn đề lý luận chính trị.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm về cách thức thúc đẩy đổi mới lý luận, làm tốt công tác tuyên truyền lý luận chính trị ở tạp chí lý luận chính trị của Trung ương Đảng_Ảnh: Quang Hanh

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng lắng nghe, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về cách thức thúc đẩy đổi mới lý luận, làm tốt công tác tuyên truyền lý luận chính trị ở tạp chí lý luận chính trị của Trung ương Đảng; về nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học gắn với tổng kết thực tiễn; tăng cường tính gắn kết, liên thông giữa nghiên cứu khoa học lý luận chính trị với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc hình thành hệ bài viết chuyên luận chuyên sâu chất lượng, nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu của mỗi tác phẩm báo chí, tối ưu hóa hiệu quả tuyên truyền lý luận chính trị, xây dựng báo cáo tư vấn, góp phần đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; về kinh tế báo chí trong bối cảnh truyền thông số; về tăng cường đối ngoại và thông tin đối ngoại những vấn đề tầm lý luận chính trị gắn với mở rộng hợp tác quốc tế; kinh nghiệm quản trị nội bộ của cơ quan tạp chí, tổ chức bộ máy, nhân sự...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Tuấn cho rằng, kết quả của buổi làm việc sẽ mở ra chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai tạp chí, góp phần vào triển khai thực hiện tuyên bố chung mà hai Đảng đã ký kết. Đồng chí Phạm Minh Tuấn mong muốn, Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu Thị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị thông qua các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể; cùng với việc trao đổi đoàn định kỳ, cần nghiên cứu trao đổi hệ thống bài viết của các nhà lãnh đạo, chuyên gia của hai nước trên hai tạp chí, các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm chung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi bên. Những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực này sẽ góp phần giúp hai tạp chí thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã dày công vun đắp.

Đoàn công tác Tạp chí Cầu Thị thăm phòng truyền thống của Tạp chí Cộng sản_Ảnh: Quang Hanh

* Sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị đã thăm phòng truyền thống của Tạp chí Cộng sản, nơi ghi dấu lịch sử vẻ vang hơn 94 năm cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ biên đầu tiên.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Phạm Minh Tuấn trao quà lưu niệm của Tạp chí Cộng sản tặng đồng chí Lý Văn Các và các đồng chí trong đoàn.

Trong chương trình thăm, làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác của Tạp chí Cầu thị sẽ thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Khánh Hòa./.