TCCS - Từ ngày 27-11 đến ngày 1-12-2023, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Chủ trương “đổi mới để tiến lên” của Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày 28-11-2023, Đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp. Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản va đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo, biên tập viên các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp _ Ảnh: Việt Bách

Tại buổi làm việc, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn đã khái quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng... Trên tinh thần đó, PGS, TS Phạm Minh Tuấn mong muốn Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản khảo sát, trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp, tập trung vào những nội dung chính sau:

Một là, quá trình thực hiện hệ mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” qua gần 40 năm đổi mới đất nước từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp - những kinh nghiệm của địa phương và đề xuất, kiến nghị.

Hai là, nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kinh tế, văn hoá, xã hội,... để làm rõ những thuận lợi, cũng như khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ba là, khảo sát công tác mua và đọc Tạp chí Cộng sản theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, của Bộ Chính trị, “Về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; trao đổi một số kiến nghị, đề xuất để việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Thông báo số 173-TB/TW tại địa phương đạt hiệu quả cao hơn...

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các đồng chí biên tập viên thuộc các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản đã tập trung thảo luận làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện có 16 đảng bộ trực thuộc, 539 tổ chức cơ sở đảng, 31 đảng bộ bộ phận và 2.863 chi bộ trực thuộc, với 64.321 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Tỉnh ủy Đồng Tháp tập trung đổi mới trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh từng bước chuẩn hóa, được đào tạo, thử thách và rèn luyện trong thực tiễn; thường xuyên phấn đấu vươn lên để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Tỉnh ủy Đồng Tháp tập trung triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú khi chưa đủ điều kiện thành lập các tổ đảng; triển khai thí điểm sinh hoạt tổ đảng nơi có đông đảng viên ở 13 chi bộ cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp huyện và được Ban Tổ chức Trung ương đồng ý cho thực hiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp. Sơ kết giữa nhiệm kỳ, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đề ra (năm 2021, có 95,38%; năm 2022, có 95,72%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 94%.

Về phát triển kinh tế - xã hội, từ một tỉnh có xuất phát thấp, Đồng Tháp đã vươn lên vào hàng khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giảm dần khoảng cách với các tỉnh, thành trong vùng và cả nước. Giai đoạn 2011 - 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Đồng Tháp bình quân đạt 5,66% (giai đoạn 1998 - 2010 đạt 10,5%); trong đó, khu vực nông - lâm - thuỷ sản tăng 4,28%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,35%, khu vực dịch vụ tăng 6,09%. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng hoa, cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao; nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được nhân rộng. Chuyển đổi số ngành nông nghiệp bước đầu đã triển khai và vận hành, 10% nông dân đã ứng dụng công nghệ Internet vạn vật vào quy trình sản xuất, khai thác thông qua mạng Internet, mua bán trực tuyến.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản với Tỉnh ủy Đồng Tháp _ Ảnh: Việt Bách

Mô hình hội quán tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với 146 hội quán, gồm 8.000 thành viên. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực; giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh có 357 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao, đứng thứ ba cả nước (tăng thêm 259 sản phẩm so với năm 2020), diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khang trang, mức sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Công nghiệp tiếp tục phát triển và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19. Nhiều dự án mới được triển khai và đi vào hoạt động thúc đẩy giá trị tăng thêm ngành công nghiệp; tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 4,07%/năm. Thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng khá, đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế chung. Thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một kênh phân phối quan trọng, có hơn 300 mặt hàng đặc sản địa phương của 82 cơ sở, doanh nghiệp tham gia giao dịch. Du lịch có nhiều tín hiệu khởi sắc, phục hồi đà tăng trưởng. Nhiều chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thành công; hạ tầng du lịch tiếp tục phát triển, các khu di tích, điểm du lịch trọng điểm tăng cường các dịch vụ sẵn có, xây dựng thêm các dịch vụ mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

Tỉnh Đồng Tháp thực hiện hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu đầu tư công, ưu tiên vốn đầu tư công vào xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa thuộc các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Nhiều dự án có quy mô, kết nối liên vùng đang được Trung ương và tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1), cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (giai đoạn 1), nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, tuyến tránh quốc lộ 30 - thành phố Cao Lãnh.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh Đồng Tháp có chuyển biến tương đối rõ nét. Nhiều đảng bộ, chi bộ trước đây chưa trang bị báo, tạp chí, thì đến nay, có ít nhất 2 loại báo. Một số cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Tháp đặt mua báo đạt tỷ lệ cao; đặc biệt, Thành ủy Sa Đéc đặt mua báo tặng cán bộ hưu trí và đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên; một số chi bộ, đảng bộ cơ sở tại Huyện ủy Cao Lãnh bố trí thời gian đọc báo sáng, điểm báo đầu tuần... Qua thực tiễn cho thấy, việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành một phương thức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Cán bộ, đảng viên nâng dần trình độ nhận thức về chính trị thông qua báo chí của Đảng, tiếp cận nhiều thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, tham khảo, vận dụng được nhiều mô hình, điển hình hay từ các địa phương khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh, nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xa hơn là chặng đường gần 40 năm đổi mới, với sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, từ một tỉnh thuần nông, còn nhiều khó khăn, Đồng Tháp đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương, khắc phục được hầu hết những hạn chế, khó khăn trước đổi mới. Đó là sự phát triển khá toàn diện, quy mô nền kinh tế không ngừng lớn mạnh, xếp vào hàng khá ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, nhiều công trình giao thông quan trọng, thiết yếu hoàn thành được đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong tỉnh, giải quyết cơ bản những hạn chế của giai đoạn trước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ở các giai đoạn tiếp theo.

Kết luận buổi làm việc, PGS, TS Phạm Minh Tuấn chúc mừng những kết quả, thành tựu nổi bật mà tỉnh Đồng Tháp đạt được qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nói riêng, cũng như qua gần 40 năm đổi mới nói chung. Với những thông tin hữu ích được cung cấp tại buổi làm việc, các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản, đội ngũ chuyên gia gắn bó với Tạp chí Cộng sản sẽ cụ thể hóa bằng những nghiên cứu, bài viết tổng kết những cách làm hay, mô hình tốt từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp để đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí, góp phần cung cấp những cơ sở lý luận, thực tiễn cho công tác tổng kết 40 năm đổi mới của Đảng. Đặc biệt, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn mong muốn có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Đồng Tháp để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan trong thời gian tới; trước mắt, đề xuất nghiên cứu phối hợp tổ chức hội thảo khoa học vào năm 2024.

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản trao bằng khen của Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành các ấn phẩm in của Tạp chí Cộng sản _ Ảnh: Việt Bách

Kết thúc buổi làm việc, PGS, TS Phạm Minh Tuấn đã trao bằng khen của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về những thành tích đạt được trong việc thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

* Trước đó, trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác đã đi khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại một số đơn vị, doanh nghiệp, mô hình phát triển kinh tế, du lịch tại các địa phương và làm việc với Huyện ủy Tam Nông, Thành ủy Cao Lãnh.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sức bật để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29-11-2023, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; tiếp và làm việc cùng đoàn có đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang và đoàn công tác đã tập trung thảo luận những kết quả mà tỉnh An Giang đạt được qua nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung vào những nội dung chính sau:

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bằng các chương trình hành động cụ thể, như triển khai Chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 - 2023... Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với nhiều nội dung tiêu biểu, nổi bật, như: Phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27-12-2022, của Ban Bí thư; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc diện quản lý; quan tâm cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện khu vực...

Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh An Giang xác định nông nghiệp và du lịch là những lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển của tỉnh. Qua nửa nhiệm kỳ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang đã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng vững chắc qua từng năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2021 đạt 0,95%, năm 2022 đạt 6,87%, năm 2023 ước đạt 7,5%. Ước tính tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2021 - 2023 đạt mức 5,08%. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 48,905 triệu đồng/người/năm; năm 2022 đạt 53,907 triệu đồng/người/năm; năm 2023 ước tính đạt 61 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2022 đến nay, sau đại dịch COVID-19, tình hình phát triển ngành du lịch có chuyển biến mạnh mẽ; năm 2022, toàn tỉnh An Giang đón hơn 7,5 triệu lượt khách tham quan du lịch với doanh thu ước tính đạt 4.700 tỷ đồng; năm 2023, toàn tỉnh đón khoảng 8 triệu lượt khách với doanh thu 5.500 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành và khu, điểm du lịch dần khôi phục hoạt động và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản và đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang chủ trì buổi làm việc _ Ảnh: Việt Bách

Về tình hình văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh An Giang đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát tốt từ đầu năm 2022, các hoạt động văn hóa - xã hội đã được phục hồi, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững.

Về liên kết vùng, tỉnh An Giang tăng cường thúc đẩy liên kết vùng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế. Bốn công trình trọng điểm của tỉnh hiện nay là: Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, kết nối với tỉnh Kiên Giang và tỉnh Đồng Tháp; Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú thuộc tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Dự án tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án chống chịu biến đổi khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL).

Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tỉnh An Giang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm tạo đột phát trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Từ cuối năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, ngành nông nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng, ước tính năm 2023 tăng 3,81%, đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có những dấu ấn nhất định, phát huy được nhiều sản phẩm lợi thế của tỉnh An Giang. Hiện nay, tỉnh An Giang có 92 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” từ 3 sao trở lên. Xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai thực hiện tích cực; nhất là hạ tầng ở nông thôn được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng. Các tuyến đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục ấp, liên ấp, đường dân sinh và đường nội đồng luôn được quan tâm đầu tư, duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại cũng như việc mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

Về công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đưa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp. Ngày sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 22-9-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị đều đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện. Nội dung kế hoạch của từng đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Tại nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh An Giang, việc đọc và nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nền nếp với các mô hình cụ thể, như: Duy trì việc điểm báo Đảng thường xuyên; chắt lọc những thông tin từ báo, tạp chí của Ðảng làm tài liệu trong các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề và làm tài liệu trong công tác tuyên truyền, định hướng tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thúy Xuân nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang nói riêng và trong cả nước nói chung. Tuy nhiên, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, toàn hệ thống chính trị tỉnh An Giang đã vào cuộc mạnh mẽ, tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang đã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng vững chắc qua từng năm. Các chính sách, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế mang lại hiệu quả tích cực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn sau đại dịch. Tỉnh An Giang quan tâm thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển kinh tế; tập trung xây dựng văn hóa, con người An Giang; bảo đảm các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thúy Xuân bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy An Giang, cụ thể là tăng thêm các tuyến bài viết về An Giang nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về những thế mạnh, đặc sắc của tỉnh An Giang.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, tận tình của Tỉnh ủy An Giang, cũng như những chia sẻ thẳng thắn về những nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản. Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn chúc mừng những kết quả nổi bật mà tỉnh An Giang đã đạt được qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức của tỉnh. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh thông qua buổi làm việc, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Tạp chí Cộng sản sẽ thể hiện trong các ấn phẩm của Tạp chí, cũng như sẽ triển khai tích cực thông qua hệ đề tài, tọa đàm, hội thảo khoa học trong xây dựng Kế hoạch tuyên truyền năm 2024. Trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản sẽ chủ động quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia uy tín, xây dựng hệ bài viết về tỉnh An Giang nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm tuyên truyền những thế mạnh, đặc sắc, những mô hình hay, điển hình, tiên tiến của tỉnh An Giang trong bối cảnh phát triển mới.

Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản thăm và dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng _ Ảnh: Việt Bách

* Trong chương trình làm việc tại tỉnh An Giang, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã đi khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại một số đơn vị, doanh nghiệp, mô hình phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương./.