TCCS - Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023), tại Hà Nội, đoàn cán bộ của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản đến thăm, chúc mừng các đơn vị, nhà trường, học viện có quan hệ phối hợp công tác gắn bó với Tạp chí.

Trong các ngày 16, 17-11-2023, Đoàn cán bộ Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do đồng chí PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản; TS Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản; TS Nguyễn Thị Kim Ngọc, Ủy viên Ban Biên tập, Chánh Văn phòng Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy viên dẫn đầu đã đến tặng hoa và chúc mừng các thầy, cô, ban lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Chính trị khu vực I, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Xây dựng đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính quốc gia…

Đến thăm và chúc mừng các đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trao đổi với lãnh đạo nhà trường, các thầy, cô giáo, các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản cho biết, bên cạnh việc đăng tải những bài viết chuyên luận lý luận chính trị về các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại..., Tạp chí Cộng sản luôn sát cánh với ngành giáo dục, với các thầy, cô giáo, thể hiện qua việc tuyên truyền những chủ trương lớn của Đảng về giáo dục - đào tạo, các phong trào thi đua tiêu biểu, các mô hình sáng tạo trong ngành giáo dục.

Đồng thời, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có những chương trình phối hợp công tác hiệu quả, thiết thực với từng đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm..., qua đó giúp Tạp chí Cộng sản và các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Khẳng định đây đều là những đơn vị đào tạo hàng đầu của cả nước, luôn là trụ cột trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước, trong đó có đội ngũ cán bộ của Tạp chí Cộng sản, các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của ban lãnh đạo các học viên, nhà trường và các thầy, cô giáo của Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Chính trị khu vực I, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Xây dựng đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính quốc gia… trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

Tại các buổi thăm và chúc mừng các thầy, cô giáo, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, TS Lê Hải, TS Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết, trong những năm qua, Tạp chí Cộng sản không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, ngày càng gia tăng hàm lượng lý luận và giá trị khoa học trong các sản phẩm báo chí. Để Tạp chí Cộng sản tiếp tục có sự kế thừa, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, với những sản phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản mong muốn, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý và cộng tác nhiều hơn của các thầy, cô giáo, các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, học viện; sự hợp tác chặt chẽ giữa các học viện, nhà trường với các đơn vị chuyên môn của Tạp chí để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao...

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, các đồng chí lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Chính trị khu vực I, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Xây dựng đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính quốc gia… đánh giá cao sự nỗ lực, nhạy bén và đổi mới của Tạp chí Cộng sản - với vai trò là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - trong việc không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác chuyên môn, nhất là nhiệm vụ truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị. 

Mỗi sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản luôn là nguồn tài liệu nghiên cứu, học tập rất quan trọng, bổ ích đối với đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của các nhà trường, các học viện hiện nay. Mong muốn trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản và các đơn vị sẽ xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, đào tạo phù hợp, hiệu quả.

Một số hình ảnh các đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản chúc mừng các đơn vị, học viện, nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam:

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản cùng đoàn đến tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh_Ảnh: Nguyễn Thùy
PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản cùng đoàn đến tặng hoa chúc mừng Học viện Quốc phòng_Ảnh: Nguyễn Thùy

 

TS Nguyễn Thị Kim Ngọc, Ủy viên Ban Biên tập, Chánh Văn phòng Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy viên cùng đoàn đến tặng hoa chúc mừng Học viện Khoa học Quân sự_Ảnh: T.Linh

 

TS Nguyễn Thị Kim Ngọc, Ủy viên Ban Biên tập, Chánh Văn phòng Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy viên cùng đoàn đến tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)_Ảnh: T.Linh
TS Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng· ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản cùng đoàn đến tặng hoa chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền_Ảnh: T.Linh

 

TS Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng· ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản cùng đoàn đến tặng hoa chúc mừng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh_Ảnh: T.Linh