TCCS - Ngày 8-11-2023, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trong khuôn khổ chuyến công tác, khảo sát thực tiễn tại địa phương.

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc_Ảnh: Hạnh Nhi

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo, biên tập viên các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn khẳng định, Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với truyền thống hơn 93 năm, Tạp chí luôn mang đến cho bạn đọc trong và ngoài nước nhiều bài viết có nội dung sâu sắc, vừa giàu hàm lượng lý luận, khoa học, vừa mang tính thực tiễn sinh động, cùng hình thức ngày càng đa dạng, có nhiều đổi mới trên các ấn phẩm. Trong bối cảnh mới hiện nay, Tạp chí Cộng sản đang tích cực thực hiện chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Bên cạnh ấn phẩm Tạp chí Cộng sản (bản in), Tạp chí Cộng sản điện tử và các phiên bản tiếng nước ngoài, Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề, Tạp chí Cộng sản tiếng Anh (bản in), Tạp chí vừa ra mắt bạn đọc Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử, Tạp chí Cộng sản điện tử trên App, điện thoại di động, giúp người đọc có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận các bài viết của Tạp chí Cộng sản.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, để thực hiện được những nhiệm vụ đó, cán bộ, biên tập viên Tạp chí Cộng sản phải thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn, đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các địa phương trên cả nước. Tỉnh Thái Bình là một trong những địa phương đã có nhiều nỗ lực và đạt được những thành tựu quan trọng trong gần 40 năm đổi mới. Sau đợt khảo sát, nghiên cứu thực tế một số huyện, Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã trao đổi với Thường trực tỉnh ủy, các ban, ngành của tỉnh Thái Bình về một số vấn đề:

Một là, nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội..., để nhận diện những thuận lợi, cơ hội, cũng như những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp phát triển và kiến nghị tư vấn.

Hai là, việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” từ thực tiễn tỉnh Thái Bình.

Ba là, về công tác mua và đọc Tạp chí Cộng sản tại tỉnh Thái Bình theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, của Bộ Chính trị, “Về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Thông báo số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; trao đổi một số kiến nghị, đề xuất để việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Thông báo số 173-TB/TW tại địa phương đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn trao Bằng khen của Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành các ấn phẩm in của Tạp chí Cộng sản từ năm 2021 - 2023_Ảnh: Hạnh Nhi

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các thành viên Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng:

Một là, về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Thái Bình có 13 đảng bộ trực thuộc (gồm 7 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thành phố và 5 đảng bộ trực thuộc là 2 đảng bộ khối và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang), 700 tổ chức cơ sở đảng, hơn 108 nghìn đảng viên. Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết của Đảng, những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ xây dựng Đảng có sự gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, chất lượng được nâng lên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn. Chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao thông qua việc duy trì thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh; phân công cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ cấp huyện về dự sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ các xã, thị trấn; triển khai Đề án xây dựng chi bộ kiểu mẫu; 100% số chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp, nhà trường được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện quyết liệt, toàn diện, nghiêm minh, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được bảo đảm.

Hai là, về phát triển kinh tế, tỉnh Thái Bình đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và những biến động của thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 8,56%, 9 tháng năm 2023 tăng 7,72%. Quy mô nền kinh tế (GRDP giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 68.358 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ước tăng bình quân 10,4%/năm, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%/năm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,5%/năm; khu vực dịch vụ tăng 6,8%/năm; năng suất lao động tăng bình quân ước đạt 8,4%. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) tăng từ 72,5% năm 2020 lên 79% năm 2023. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 66 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2020. Giai đoạn 2021 - 2023, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 74.956 tỷ đồng, tăng bình quân 9,6%/năm; trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 40.304,8 tỷ đồng, bình quân tăng 13,2%/năm.

Ba là, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Người dân khu vực nông thôn được cung cấp thường xuyên nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ sinh hoạt, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Chương trình “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả (từ năm 2021 đến nay có 42 xã đã thực hiện lắp đặt đèn điện năng lượng mặt trời với 61,561km; năm 2023, có thêm 36 xã đăng ký thực hiện lắp đặt đèn điện “Chương trình thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài là 199,884km). Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có những dấu ấn nhất định, bước đầu đạt kết quả khả quan, phát huy được nhiều sản phẩm lợi thế của tỉnh, vai trò cộng đồng được nâng cao; từ năm 2020 đến năm 2022, toàn tỉnh đã có 64 sản phẩm OCOP (có 32 sản phẩm đạt 4 sao, 32 sản phẩm xếp hạng 3 sao). Cùng với việc phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình, hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng được tổ chức với các hình thức phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bốn là, về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, của Bộ Chính trị, từ quý IV-2018 đến nay, tỉnh Thái Bình thống nhất tổ chức đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo hình thức mua tập trung ở cấp tỉnh để cấp phát cho các đối tượng ở cơ sở (trong đó cấp phát Tạp chí Cộng sản cho đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Việc này đã khắc phục tình trạng một số địa phương, đơn vị mua báo, tạp chí của Đảng không đúng, không đủ theo quy định. Tại thời điểm tháng 10-2023, số lượng đặt mua Tạp chí Cộng sản là 4.163 số/kỳ, đạt tỷ lệ 87% (thời điểm quý III năm 2018 khi chưa thực hiện mua tập trung, tỷ lệ mua Tạp chí Cộng sản là 13,65%). Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nền nếp, bảo đảm khoa học và thuận tiện cho nhiều người cùng đọc, cùng nghiên cứu.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình_Ảnh: Hạnh Nhi

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII và các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; cụ thể hóa thành các quy định, đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ sát hợp với điều kiện của tỉnh; xác định các nội dung cần tập trung thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ nhằm tháo gỡ các rào cản, giải quyết các điểm nghẽn, chuẩn bị các điều kiện vật chất để phát triển bứt phá; đồng thời ban hành và triển khai thực hiện một số nghị quyết quan trọng, nhiều chủ trương về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển, khơi thông các nguồn lực và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình, bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bảo đảm đúng định hướng của Trung ương và phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị nhằm đạt kết quả cao nhất. Trên thực tế, đã xuất hiện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kinh tế từng bước phát triển. Xây dựng nông thôn mới có những bước tiến mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành cũng mong muốn Tạp chí Cộng sản tiếp tục có những bài viết tổng kết thực tiễn sinh động của tỉnh Thái Bình, từ đó giúp Tỉnh ủy Thái Bình có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra những quyết sách phù hợp, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển.

Kết luận buổi làm việc, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, các kết quả nghiên cứu thực tiễn, các vấn đề trao đổi, thảo luận đã góp phần cung cấp những cơ sở thực tiễn và lý luận cho công tác tổng kết 40 năm đổi mới của Đảng.

Kết thúc buổi làm việc, PGS, TS Phạm Minh Tuấn đã trao Bằng khen của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình về những thành tích đạt được trong việc thực hiện Thông báo số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 ,của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản khảo sát mô hình trồng rau má thủy canh tại Hợp tác xã Nông Xanh Garden, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình_Ảnh: Hạnh Nhi

* Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã khảo sát mô hình du lịch văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư); tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại hợp tác xã Nông Xanh Garden (thôn Đoài, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương); khảo sát thực tế về tình hình phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tại Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu (khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải)./.