TCCS - Ngày 12-5-2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại chương trình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật _ Ảnh: VGP

Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; một số điển hình tiêu biểu. 

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu, quý trọng nhân dân. Người là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng.

Hơn nửa thế kỷ Người đã đi xa nhưng tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Đặc biệt, Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 4 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua việc học tập chuyên đề, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, phấn đấu tích cực học tập, công tác, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân đại diện cho những điển hình tiêu biểu trong cả nước tham dự buổi gặp mặt này. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ cũng hoan nghênh, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các hoạt động tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn nút cây "ATM thuốc" mang tính biểu trưng, trong đó có các phương thuốc để chữa những bệnh nguy hiểm như bè phái, công thần, quan liêu, ích kỷ... _ Ảnh:VGP

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi người, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa số Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Mỗi người cần xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình, học là để làm việc, làm Người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. “Như triệu mạch nguồn tạo thành sông, muôn con sông hòa thành biển lớn, mỗi người chúng ta hãy cố gắng từng ngày, từng giờ làm những việc có lợi cho dân, cho nước, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị, điều kiện công tác và đời sống hằng ngày. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ của văn hóa dân tộc, một thứ vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tha hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, áp dụng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy được niềm tin, nhiệt huyết, lý tưởng từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, cần tiếp tục phát hiện, tôn vinh kịp thời các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có những cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn các nhận thức, hành vi lệch lạc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” là một hành trình đến với những câu chuyện sâu sắc mà vô cùng dung dị về Bác, đặc biệt là những tư tưởng, câu chuyện, bài học của Người về công tác cán bộ, nhất là việc đấu tranh, phòng ngừa những “căn bệnh” làm suy thoái tư tưởng, đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên.

Chương trình cũng tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những câu chuyện, phóng sự chân thật về cách làm hay, mô hình hiệu quả mà các điển hình đã thực hiện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội. Đó là chia sẻ của cựu quân nhân Nguyễn Bá Sáu (Thanh Hóa) về câu chuyện ông đã gặp Bác, sự ân cần của Bác với chị lao công Bác gặp trên đường làm ông không thể quên. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) kể về việc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, về những giây phút nguy hiểm khi các nhân viên y tế phải ghé sát miệng, mặt bệnh nhân để đặt ống thở…

Với nội dung sâu sắc, góc nhìn chân thật, Chương trình đã đem lại ấn tượng sâu sắc, cảm động, truyền cảm hứng, góp phần tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và toàn xã hội; củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc đã nhấn nút cây “ATM thuốc” biểu trưng nhằm chữa những căn bệnh bè phái, công thần, ích kỷ, quan liêu... Ngay sau đó, món quà ý nghĩa về “phương thuốc” chữa các căn bệnh nguy hiểm nêu trên là cuốn sách “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành đã được trao tặng cho các đại biểu tham dự giao lưu.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã trao quà lưu niệm cho các khách mời là các nhân chứng lịch sử; tặng hoa và quà lưu niệm của chương trình cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng trực tiếp trao tặng những món quà của cá nhân Thủ tướng tới tận tay những đại biểu khách mời tham dự đêm giao lưu./.

Thùy Linh (tổng hợp)