TCCS - Ngày 8-5-2020, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội thảo_Ảnh: TTXVN

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thành phố Hà Nội) đến 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội thảo.

Dự tại điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Dự hội thảo tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Dự hội thảo tại các điểm cầu có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; các chuyên gia, nhà khoa học...

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề. Trong đó, yêu cầu làm sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại; làm nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định nhân cách cao quý, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, qua đó lan tỏa tầm vóc, hình ảnh của một lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; khẳng định những giá trị to lớn, trường tồn về di sản mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta - đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phân tích sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; những bối cảnh mới, yêu cầu mới trong phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, từ đó nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng, phương hướng kế thừa, phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo Đồng chí Trần Quốc Vượng, để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn khắc ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao dân chủ rộng rãi, đồng thời đề cao và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, với tình yêu thương đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, nhất là trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân.

Kim chỉ nam cho con thuyền cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo_Ảnh: TTXVN

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Người coi đó là “cẩm nang thần kỳ”, nhưng chủ nghĩa Mác - Lê-nin “không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng;... không phải là cái gì cứng nhắc, nó đầy tính sáng tạo... luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người đã kiến tạo nên một kho tàng tư tưởng vô giá trên mọi phương diện của sự nghiệp cách mạng về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa, giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới; về quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xây dựng một chính đảng mác xít ở một nước thuộc địa và phong kiến; về tập hợp, xây dựng lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện một nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, gắn liền với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa...

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba, bão táp đi đến những bến bờ thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mang tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với quyết tâm “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, cả dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, làm nên chiến thắng Điện Biên “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mang ý chí sắt thép: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã chung sức, đồng lòng tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, viết nên một bản anh hùng ca của tình ruột thịt Bắc - Nam và khát vọng mãnh liệt của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, không bao giờ bị khuất phục trước mọi kẻ thù.

Trong mưa bom bão đạn, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, nhân dân miền Bắc vừa xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn chi viện cho cho tiền tuyến lớn miền Nam, để toàn quân, toàn dân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” lập nên những chiến công chói lọi, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đưa cả nước đi lên, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thủ đô luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội_Ảnh: TTXVN

Thay mặt Thành ủy Hà Nội tham luận với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian sống, làm việc lâu nhất trong cuộc đời; nơi yên nghỉ của Người trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; dành cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất. Người thiết tha mong muốn, Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì mỗi xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một trường học, mỗi một đường phố, mỗi một cơ quan và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải thành một pháo đài của chủ nghĩa xã hội; yêu cầu Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác.    

“Đảng bộ, chính quyền, toàn dân, toàn quân Thủ đô luôn ghi nhớ và quyết tâm phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Qua 90 năm phát triển, từ một số ít đảng viên, Đảng bộ Hà Nội hiện nay đã có 50 tổ chức đảng trực thuộc, với hơn 450.000 đảng viên, bằng gần 10% tổng số đảng viên cả nước. Sau 35 năm đổi mới, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực không ngừng xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã cùng với cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới. Mặc dù chỉ chiếm 1% số diện tích, 8% số dân cả nước, nhưng Hà Nội đang đóng góp gần 16% tổng lượng GDP, 18% tổng thu ngân sách và 8,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, sắp tới, Hà Nội quyết tâm tiếp tục xây dựng, phát triển theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước… Hà Nội cũng đang quyết liệt phấn đấu để tiên phong, gương mẫu và giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GRDP cao gấp 1,3 lần mức tăng của cả nước, bảo đảm các cân đối lớn về kinh tế, ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Đại hội XII của Đảng và đang nỗ lực để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Bước sang một kỷ nguyên mới, tư tưởng và những lời dạy quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Thủ đô Hà Nội đã và đang tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng, là định hướng cơ bản, quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, toàn dân và toàn quân Hà Nội xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa ngày càng hạnh phúc và phồn vinh”.

Trung thành và kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh_Ảnh: TTXVN

Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu chính trị, khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực.

Từng là người phục vụ và làm việc với Bác Hồ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tham luận với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành tham luận chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân - giá trị và ý nghĩa”. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham luận: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay”. Ngoài ra còn có tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương. 

Nâng cao đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo_Ảnh: hcma.vn

Phát biểu kết luận, khái quát lại những quan điểm đã được thống nhất tại Hội thảo, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Đảng cần phải thường xuyên tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn, chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lấy đó làm hạt nhân đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống chủ nghĩa cơ hội, cá nhân, vị kỷ dưới mọi hình thức.

“Phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân”.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là “công bộc của nhân dân” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, với bản lĩnh, trí tuệ và ý chí khát vọng của toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta nhất định sẽ đạt được những thắng lợi và thành tựu to lớn hơn”./.

Nguyễn Thanh Hải (tổng hợp)