TCCS - Ngày 5-3-2020, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025, trong đó trọng tâm là phối hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo đột phá cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chứng kiến Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương_Ảnh: Vũ Mạnh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các ban Đảng Trung ương.

Theo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025, Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối phối hợp triển khai, thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: (1) Phối hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo đột phá cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững. (2) Phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về kinh tế nhà nước nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng, đồng thời khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vị trí của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (3) Phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế, bảo đảm đời sống người lao động, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. (4) Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định nêu gương, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại mỗi cơ quan. (5) Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tổ chức các sự kiện có ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội.

Theo đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ động cung cấp thông tin về các nội dung mới, quan trọng, nổi bật trong hoạt động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc; chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay của các đơn vị trực thuộc; tạo điều kiện để các biên tập viên của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, đi thực tế tại cơ sở; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp. Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về các nội dung hai cơ quan cùng quan tâm; chủ động tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản, chú trọng các nội dung mới, quan trọng gắn với quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; phối hợp trong xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình sự kiện, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, gặp mặt của hai cơ quan…

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Lễ ký_Ảnh: Vũ Mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tap chí Cộng sản, cho biết, sự phối hợp giữa hai cơ quan đã được diễn ra thường xuyên, có hiệu quả trong thời gian qua và đến nay đủ chín muồi về các điều kiện để chính thức ký kết chương trình phối hợp. Hoạt động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chính là nguồn dữ liệu quan trọng, phong phú và sinh động giúp Tạp chí Cộng sản có thể tổng kết những vấn đề có chiều sâu, mang tầm lý luận về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các vấn đề lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung, nhất là về các mô hình mới, cách làm hay… để có thể nhân rộng trong toàn Đảng. Điều này càng có ý nghĩa khi chúng ta đang bên thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong lịch sử phát triển của mình, với vai trò là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản cùng các cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng, như Ban Kinh tế Trung ương… đi tiên phong có những đóng góp quan trọng trong cung cấp các cơ sở thực tiễn - lý luận để Trung ương ra những quyết sách quan trọng mang tính bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới, như vấn đề về khoán 10, về lạm phát… vào những năm 80 của thế kỷ XX. Đồng chí Đoàn Minh Huấn tin tưởng, việc ký kết giữa hai cơ quan, gắn với sự phân công trách nhiệm rõ ràng, đối với từng đầu việc, chương trình phối hợp công tác sẽ thiết thực, hiệu quả, có những sản phẩm cụ thể, góp phần giúp Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Lễ ký_Ảnh: Vũ Mạnh

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có vị trí, vai trò chiến lược quan trọng trong hệ thống các cơ quan của Đảng ở Trung ương. Việc phối hợp công tác với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ góp phần quan trọng giúp Đảng ủy Khối bổ sung, cập nhật kiến thức mới qua nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối. Việc phối hợp công tác giữa hai cơ quan quan trọng của Đảng ở Trung ương có ý nghĩa sâu sắc, cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, trong năm 2020, hai cơ quan tập trung viết bài nghiên cứu tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: “Khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững”; quảng bá một số sản phẩm thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp tổ chức Chương trình tình nguyện “Tết ấm yêu thương”, thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo và tặng quà tết cho nhân dân vùng gặp khó khăn của các tỉnh biên giới, hải đảo; đồng chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho lãnh đạo Tạp chí Cộng sản_Ảnh: Vũ Mạnh

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp công tác, Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 3 đồng chí lãnh đạo của Tạp chí Cộng sản; Tạp chí Cộng sản trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho 5 đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối./.