TCCS - Quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, quận ủy Bắc Từ Liêm, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của quận Bắc Từ Liêm, phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng công an cấp cơ sở.

Công an quận Bắc Từ Liêm bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của quận.

Phát huy vai trò tham mưu, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, hằng năm Công an quận Bắc Từ Liêm đã chủ động tham mưu cho Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận hơn 100 văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, ủy ban nhân dân các phường để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự quận thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Ban Chỉ huy Công an quận chủ động đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn. Nhờ vậy, an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm chung đạt 85%; tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn có tiếng vang được các cấp và nhân dân ghi nhận gửi thư chúc mừng; các mặt chỉ tiêu công tác hằng năm và chi tiêu các đợt cao điểm đều đạt và vượt 100%, dẫn đầu trong khối quận.

Công tác chấp hành pháp luật luôn được Công an quận Bắc Từ Liêm coi trọng, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Hằng năm, trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận đã chủ động xác lập chuyên án, đấu tranh bắt giữ nhiều ở nhóm tội phạm hình sự; triệt xóa hàng chục đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ các tỉnh biên giới về Hà Nội tiêu thụ. Tháng 1-2023, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tổng hợp với số lượng lớn từ Hà Giang về Hà Nội. Đây là đầu mối lớn cung cấp ma túy chủ yếu cho các quán bar, karaoke, vũ trường của Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Để triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý này, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tỏa đi 6 tỉnh, thành phố, tiến hành đấu tranh, khai thác mở rộng, nhanh chóng bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 105 kg ma túy tổng hợp MDMA và ketamine. Đây là chuyên án đặc biệt thu giữ số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay do công an cấp huyện triệt xóa.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đặc biệt quan tâm, Công an quận Bắc Từ Liêm xây dựng nhiều mô hình, chuyên đề mới đã và đang phát huy hiệu quả được nhân rộng thành phố Hà Nội và toàn quốc. Công an quận đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm ban hành quy chế giải thưởng, hằng năm tổ chức vinh danh khen thưởng 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm; mô hình vận động toàn dân lắp 3000 camera an ninh; mô hình mạng xã hội bình yên triển khai tại các trường phổ thông trên địa bàn quận; mô hình trinh sát không chuyên ban đêm với sự tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của công nhân viên môi trường… từ đó đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Bên cạnh những những kết quả đã đạt được, để thực hiện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” Công an quận Bắc Từ Liêm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phản động, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình tuần hành trái pháp luật, gây rối an ninh Tổ quốc; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Thứ hai, nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở tại quận Bắc Từ Liêm. Xây dựng lực lượng công an cơ sở trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác để tham mưu, đề xuất, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện tốt. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, cử lực lượng công an phường đi học, tập huấn các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trang bị cho lực lượng công an phường những kiến thức, kỹ năng mềm am hiểu kiến thức xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, phục vụ công tác thăm hỏi, nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố lực lượng bảo đảm an ninh an ninh, trật tự tại địa bàn quận.

Thứ ba, tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là tham mưu cho lãnh đạo các cấp về các biện pháp xây dựng, sử dụng có hiệu quả lực lượng bảo đảm an ninh Tổ quốc tại cơ sở trong công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn. Chỉ đạo lực lượng công an phường thường xuyên nắm tình hình, bám sát địa bàn, chủ động công tác thăm hỏi, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của lực lượng bảo đảm an ninh trật tự đối với công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc trên địa bàn nhằm thu hút những người có điều kiện, phẩm chất tốt, năng lực, tham gia. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho lực lượng bảo đảm an ninh Tổ quốc cơ sở. Công an phường cần thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng cho lực lượng bảo đảm an ninh Tổ quốc cơ sở các kiến thức cần thiết về pháp luật, nghiệp vụ để họ tham gia tốt hơn công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác trên địa bàn phường và các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận tổ chức lớp tập huấn về pháp luật, nghiệp vụ cho thành viên trong các tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh Tổ quốc còn yếu kém hoặc những thành viên mới được tuyển chọn. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; có kế hoạch tổ chức rà soát, phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, tìm chọn xây dựng mô hình mới phù hợp với từng địa bàn./.