TCCS - Với lợi thế vượt trội về tiềm lực kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, trên chặng đường đó, Thành phố cũng đang gặp phải những rào cản kìm hãm sự phát triển chung. Để vượt qua những rào cản đó đòi hỏi Thành phố cần đề ra những bước đi và thực hiện đồng bộ các giải pháp để vững bước trên con đường phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung_Ảnh: Tư liệu

Vững vàng giữ mức tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn

Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh phải đối diện với nhiều biến động, khó khăn, thách thức, mà Đảng bộ, chính quyền các cấp của Thành phố phải tập trung giải quyết, như các vụ, việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2), khu Công nghệ cao (Quận 9), dự án Safari (huyện Củ Chi); các vụ tụ tập đông người… Những vụ, việc đó gây ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phục vụ sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân toàn Thành phố. Trong khi đó, nguồn lực cho đầu tư phát triển của Thành phố tiếp tục gặp khó khăn do nguồn thu ngân sách để lại cho Thành phố chỉ 18%; tiến độ giải ngân cho các dự án trọng điểm, như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương còn gặp nhiều vướng mắc.

Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ và chính quyền Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng gắn với sự nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thông qua nhiều quyết sách để triển khai vào thực tiễn, nên nền kinh tế của Thành phố luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng, cụ thể là: Tỷ trọng quy mô kinh tế của Thành phố năm 2018 chiếm 23,97% so với quy mô kinh tế cả nước, cao hơn năm 2017 (23,41%) và năm 2016 (23,45%). Nếu chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, nền kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24,6% tổng sản phẩm nội địa cả nước (cao hơn cuối năm 2018); thu ngân sách đạt 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so cùng kỳ, bình quân mỗi ngày Thành phố thu 1.500 tỷ đồng nộp vào ngân sách. Mặt khác, cũng trong trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố có 145 dự án được cấp phép và thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư (với số vốn tăng thêm đạt hơn 300 triệu USD); Thành phố còn chấp thuận cho 2.307 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn góp đăng ký tương đương 2,37 tỷ USD, tăng 26,3% về số trường hợp và tăng 32,6 về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018… Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được đó đã góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố, tăng tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao; đồng thời tăng trưởng sức hút đầu tư, đặc biệt là không ngừng cải thiện rõ rệt niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước vào môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố.

Những kết quả quan trọng trên còn cho thấy, chính là nhờ Đảng bộ, chính quyền Thành phố chú trọng tăng cường thực hiện hiệu quả đối thoại giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, đối thoại “tứ giác sáng tạo” (nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư tài chính và cơ quan quản lý nhà nước), từ đó lãnh đạo Thành phố đã đề ra những quyết sách phù hợp và kịp thời hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và bảo đảm an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Thành phố nói chung.

Bên cạnh đó, nhìn một cách toàn diện sự phát triển của Thành phố chúng ta còn thấy rõ điểm nổi bật trong thời gian qua là sự chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp đồng bộ, phân công cụ thể các đơn vị thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, kịp thời. Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền Thành phố còn có cách làm mới từ công tác lãnh đạo, điều hành, đó là việc tập trung quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14, ngày 24-11-2017, của Quốc hội, “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” và thực hiện 7 chương trình đột phá. Song song đó, ngay đầu năm 2019, thủ trưởng 29 sở, ban, ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân 24 quận, huyện đã ký cam kết (với 8 nội dung) trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Những việc làm đó giúp cơ chế một cửa, một cửa liên thông có được sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Điểm đáng chú ý nữa là, với việc đẩy mạnh các hạng mục trong xây dựng thành phố thông minh, các cơ quan hữu quan của Thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX tháng 7-2019, các đại biểu tiếp tục chỉ rõ những khó khăn, thách thức và hạn chế mà Thành phố phải tiếp tục tháo gỡ, đó là: Công tác quy hoạch của Thành phố chậm được điều chỉnh so với nhu cầu phát triển trong thực tiễn, thiếu đồng bộ và chưa đạt tiến độ trong việc triển khai quy hoạch; đất dành cho phát triển dịch vụ và công nghiệp rất thiếu, không đồng bộ là một nguyên nhân căn bản, hạn chế thu hút nguồn đầu tư trong nước và từ nước ngoài...

Mặc dù trong thời gian qua Thành phố rất quan tâm và dành nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, tuy nhiên trên thực tế, kết cấu hạ tầng giao thông hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và đã trở thành điểm nghẽn lớn nhất cho sự phát triển Thành phố (quỹ đất dành cho giao thông chỉ đạt 9% diện tích thành phố so với chuẩn quốc tế của đô thị là 20%), vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm chưa đáp ứng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng đòi hỏi của người dân và doanh nghiệp; chỉ số môi trường cạnh tranh, hiệu quả hành chính công của Thành phố thấp. Các dự án cải tạo nhà ở ven kênh rạch, cải tạo chung cư cũ triển khai rất chậm; tỷ lệ giải ngân đầu tư công của các quận, huyện chỉ đạt 20%. Quản lý xây dựng còn nhiều yếu kém, tiêu cực. Công tác quy hoạch nhà ở triển khai chậm, trong khi dân số của Thành phố gia tăng rất cao, bình quân tăng 1 triệu người sau 5 năm.

Quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Nhằm tăng tốc hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X chuẩn bị cho những năm tiếp theo, đặc biệt là chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 30 được tổ chức vào đầu tháng 7-2019 đã đề ra những yêu cầu cấp bách đối với các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp chính quyền trong toàn Thành phố là phải triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, xây dựng nền tảng cho những năm tới. Việc thực hiện chủ trương này được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem là giai đoạn tăng tốc triển khai quyết liệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng đó, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng sau:

Thứ nhất, chủ đề năm 2019 của Thành phố là “Năm đột phá cải cách hành chính” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Do vậy, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải nỗ lực triển khai hiệu quả 7 Chương trình đột phá, Đề án xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh; chú trọng khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân Thành phố tiến hành xem xét lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề phù hợp, nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội từ nay đến năm 2020 làm cơ sở để sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết này. Hội đồng nhân dân Thành phố cần tiếp tục phát huy kết quả giám sát chuyên đề năm 2019 đối với chương trình đột phá về giảm ngập nước trong năm 2020; tập trung giám sát đối với chương trình giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, chương trình đột phá về cải cách hành chính, đặc biệt là quản lý lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thứ ba, khẩn trương tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1037/KL-TTTP, ngày 26-6-2019, của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, các cơ quan hữu quan có trách nhiệm xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước; chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà, đất trong phạm vi 4,39 héc-ta phường Bình An về chính sách hỗ trợ; hoàn chỉnh phương án chính sách hỗ trợ, tái định cư.

Thứ tư, với việc đưa ra quan điểm mạnh mẽ, quyết liệt là: Nơi nào để xảy ra xây dựng trên đất không được phép xây dựng và xây dựng khi chưa có phép hoặc sai phép mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì cấp ủy và chính quyền nơi đó không đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh… Theo đó, Đảng bộ Thành phố yêu cầu các quận ủy, huyện ủy của Thành phố đẩy mạnh, tăng cường lãnh đạo, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tập trung lập lại trật tự xây dựng trên từng phường, xã, thị trấn trước đại hội đảng bộ quận, huyện năm 2020. Theo đó, các đồng chí bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện cam kết lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, nếu lãnh đạo các phường, xã không cam kết, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy cần kịp thời xem xét bố trí cán bộ cho phù hợp.

Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực Quy định số 1374 - QĐ/TU, ngày 1-12-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bởi những kết quả đạt được của chủ trương này là rất quan trọng, khi ý kiến trực tiếp của nhân dân gửi đến, được Đảng, chính quyền tiếp thu, chỉ đạo xử lý nghiêm túc là nguồn thông tin giúp cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời chấn chỉnh đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thứ sáu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với triển khai danh mục các dự án trọng điểm đã được xác định cho giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025. Theo đó, Đảng bộ Thành phố yêu cầu các dự án phải khởi công, hoàn thành trong năm 2020, còn các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 - 2020 thì sẽ tiến hành khởi công trong giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, phải bảo đảm tiến độ các dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, dự án chống ngập hơn 9.000 tỷ đồng cho khu vực trung tâm, tích cực triển khai 5 dự án xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện để cuối năm 2020 khoảng 50% lượng rác sinh hoạt của Thành phố được đốt phát điện./.