TCCSĐT - Sáng 15-10-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc Hội nghị lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung thảo luận những nội dung trước mắt và lâu dài của Thành phố, đó là sẽ xem xét những chuyên đề về: Công tác chuẩn bị xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông; báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Đánh giá về tình hình kinh tế kinh tế Thành phố 09 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong 09 tháng đầu năm, kinh tế Thành phố giữ được tăng trưởng tương đối khá; tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,89% so cùng kỳ năm 2017; đầu tư đạt 33% so với GRDP; thu ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm đạt hơn 269.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ cuối năm 2018 và 02 năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các cơ quan chức năng phải thay đổi cách tiếp cận, nhìn thẳng vào hạn chế và chọn vấn đề để giải quyết dứt điểm, nhất là phải tạo sinh khí mới, quyết tâm đưa Thành phố phát triển đột phá một cách rõ nét, hiệu quả nhất.

Cùng với việc bày tỏ về những khó khăn trong việc thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đề ra, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hội nghị làm rõ những biện pháp trong ngắn hạn cần thực hiện, khơi dậy nguồn lực, thúc đẩy các dự án sắp triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng vốn, thu hút đầu tư và việc trước mắt là phải có sự nỗ lực, tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng, thu ngân sách và an sinh xã hội của địa phương.

Với nhận định, vấn đề cải cách hành chính vẫn là khâu bức xúc nhất đối với doanh nghiệp và người dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu xem xét thảo luận triển khai đợt thi đua ngắn hạn 03 tháng cuối năm xung quanh chủ đề mỗi đơn vị hành chính có giải pháp, sáng kiến thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tăng sự hài lòng, bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Kết quả của đợt thi đua này có thể là tiền đề cho việc thực hiện chủ đề “Năm cải cách hành chính” của năm 2019.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phải làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp trong công tác cán bộ. Đồng chí cũng đề nghị, hội nghị làm rõ, nghiêm túc trách nhiệm chính trị của Thành ủy, của các cán bộ chủ chốt, của lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đối với sự phát triển chung của Thành phố.

Đề cập đến hoạt động kinh tế đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Đây là nghị quyết rất có ý nghĩa, được chuẩn bị đã lâu. Về mặt nào đó, nghị quyết này mang tính “cách mạng” trong quản lý hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ Thành phố, nhằm tạo sự chủ động trong hoạt động kinh tế đảng hiệu quả cao hơn, đúng quy định của pháp luật. Do đó, hội nghị phải tập trung cao độ để thảo luận để thông qua nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ Thành phố.

Theo Chương trình Hội nghị, trong 02 ngày 15 và 16-10, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua 08 nội dung quan trọng.

Ngay sau phiên khai mạc, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố trình bày Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thành phố 09 tháng đầu năm và dự báo kết quả thực hiện năm 2018, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo định hướng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 2, Quận 9, Thủ Đức); Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Chương trình hành động số 43-Ctr/TU ngày 20-10-2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05-8-2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố đến năm 2030./.