TCCS - Ngày 4-7-2024, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương_Ảnh: TTXVN

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang nêu rõ, ngày 28-5-2024, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là vinh dự đối với Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng và toàn Đảng bộ Công an Trung ương khi lực lượng công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, là chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên to lớn đối với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 25-3-2019, của Bộ Chính trị; Báo cáo tóm tắt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 6-8-2018, của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong nội dung phát biểu, Tổng Bí thư khẳng định đặc biệt vui mừng, phấn khởi và chúc mừng các đồng chí tham dự hội nghị hôm nay được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật một số nội dung cần thực hiện, trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân; tiếp tục phát huy tinh thần “gương mẫu”, “đi đầu”, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết số 12-NQ/TW, của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025, một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng công an nhân dân hiện đại; triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Chủ tịch nước đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước; đồng thời tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, theo đúng lời Bác dạy, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, ưu tiên việc gì cấp thiết phải thực hiện trước, có phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, xác định rõ thời gian hoàn thành. Luôn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, tiếp tục là một trong số cấp ủy “gương mẫu, đi đầu” tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy những điểm sáng, thành tích đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an thời gian tới. Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương là Đảng bộ kiểu mẫu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia xây dựng thể chế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự… Đẩy mạnh triển khai các dự án lớn đã giao thực hiện, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại công an./.

Trung Duy (tổng hợp)