TCCS - Ngày 6-7-2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6-2024 và 6 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và một số vấn đề quan trọng khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương_Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tập trung phân tích sâu những mặt được, chưa được; bài học kinh nghiệm công tác điều hành, quản lý thời gian qua; đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để chỉ đạo, điều hành trong tháng 7-2024 và những tháng còn lại của năm 2024 và những năm tới, nhất là những vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các đại biểu; nhấn mạnh, với tinh thần “kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, trong 6 tháng năm 2024, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công việc thường xuyên với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, lớp lang, hiệu quả hơn. Với những vấn đề đột xuất phát sinh thì bám sát tình hình hơn, có kinh nghiệm hơn, phản ứng linh hoạt, hiệu quả hơn; với những tồn đọng kéo dài thì quyết liệt hơn, giải quyết triệt để hơn.

Nhờ đó, tình hình 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy, nền kinh tế đã phục hồi trở lại như trước đại dịch COVID-19 và tiếp tục xu hướng tích cực: tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước; tính chung 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đạt được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp_Ảnh: TTXVN

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và nguyên nhân, Thủ tướng Chính phủ nêu 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nắm chắc tình hình; phản ứng chính sách phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; diễn đạt rõ, dễ hiểu để dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá; khen thưởng, phê bình, kỷ luật kịp thời, minh bạch, hiệu quả; hoàn thiện quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, vì thể chế vừa là nguồn lực, động lực của sự phát triển.

Nêu mục tiêu phấn đấu trong quý III-2024 đạt mức tăng trưởng từ 6,5 - 7%, lạm phát dưới 4,5%; ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; bảo đảm an ninh tiền tệ, tài chính quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả…, Thủ tướng Chính phủ quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành để đạt mục tiêu đề ra, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, phải bảo đảm tiến độ, chất lượng các báo cáo, tờ trình, tài liệu trình Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó có sửa đổi Luật Đầu tư công. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó, điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp đồng bộ, hài hòa và tạo thuận lợi cho việc thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả...

Thủ tướng Chính phủ lưu ý tăng cường công tác quản lý giá; kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, nhất là kiểm soát giá lương thực thực phẩm, xăng dầu và có lộ trình tăng giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý phù hợp, tránh tăng giá cùng lúc nhiều hàng hóa, dịch vụ trong khi tăng lương; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; kiên quyết không để thiếu điện. Ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của 5 tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và 26 tổ công tác của thành viên Chính phủ; kiên quyết điều chuyển 29,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ chi tiết; tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn ODA; phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao. Kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Xây dựng, tổ chức tốt Chương trình thi đua 500 ngày nỗ lực cố gắng hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc để năm 2025 hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau, chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.

Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương_Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, về đầu tư, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư công; thúc đẩy đầu tư tư nhân; tăng cường hợp tác công tư; thu hút FDI có chọn lọc; về xuất khẩu, củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện, đáp ứng các tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn xanh…; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trong nước, khuyến mại, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Triển khai chu đáo, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế; tăng cường thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; tích cực triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt là xử lý tốt các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về thể chế, đột phá về hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư công cho các hạ tầng giao thông, xã hội, y tế, điện, năng lượng; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, trên tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” và “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể”./.

Trung Duy (tổng hợp)