TCCS - Ngày 4-5-2024, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024_Ảnh: TTXVN

Phiên họp đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4-2024 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng, một số lĩnh vực cải thiện rõ rệt hơn so với tháng 3 và quý I-2024. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định và tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội, việc làm và sinh kế cho người dân được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được chú trọng. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng nêu một số hạn chế, bất cập, như tăng trưởng tín dụng vẫn thấp, tiếp cận tín dụng còn hạn chế; hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn; tốc độ tăng cầu tiêu dùng còn thấp so với cùng kỳ năm 2023; thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn; quản lý thị trường vàng còn bất cập, giá vàng trong nước và quốc tế còn chênh lệch ở mức cao;...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khả thi của các thành viên Chính phủ, các đại biểu; cho rằng trong tháng 4 và từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đạt được thành tựu khá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 tiếp tục chuyển biến tích cực, tốt hơn tháng 3; tính chung 4 tháng đầu năm 2024 đạt được kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực; đạt được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tích cực của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự tham gia, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024_Ảnh: TTXVN

Chỉ rõ 6 tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức cơ bản; đồng thời chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế, tồn tại; các bài học kinh nghiệm và quán triệt các quan điểm định hướng chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, bảo đảm hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn; nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận của xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, lưu ý không điều hành “giật cục” và chính sách tài khoá phải chủ động, tích cực hơn; bảo đảm hài hoà giữa tỷ giá và lãi suất, cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ xấu; phấn đấu quyết liệt tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thu; phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả các thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, vàng.

Cùng với đó, khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch còn lại. Đặc biệt lưu ý triển khai 5 quy hoạch vùng vừa được ban hành và tổng kết, đánh giá 1 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ; đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, lan tỏa mạnh mẽ theo xu hướng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế số, nhất là các ngành chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân; chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1-7-2024; tổ chức triển khai quyết liệt Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025; tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước tình trạng nắng nóng và phòng, chống đuối nước ở trẻ em; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024; khẩn trương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 để trình Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024_Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, địa phương, thành viên chính phủ tích cực triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng; trong đó tập trung tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị đối với Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương sắp xếp đơn vị hành chính; thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Trước mắt, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ./.

Trung Duy (tổng hợp)